[Home Page]

Autodesk Fórum 2006 - letos již potřetí

Letošní setkání se od předchozích ročníků odlišovalo významně vyšším zájmem uživatelů a větším počtem přednášejících z českého zastoupení společnosti a nejvýznamnějších lokálních distributorů. Hlavním cílem setkání bylo představení nových verzí programových řešení vycházejících z platformy AutoCAD 2007. Nejvýznamnější novinou aktuálního produktového portfolia je dokonalejší podpora správy dat prostřednictvím Autodesk Vault a dynamičtější zobrazování výsledných modelů v prostředí 3D.

Geoprostorová řešení společnosti Autodesk jsou nabízena na trhu v České a Slovenské republice prostřednictvím tří aplikací – Autodesk Map 3D 2007, Autodesk Civil Design 3D 2007 a Autodesk Raster Design 2007.

První produkt, Autodesk Map 3D 2007 je určený především pro propojení světa CAD a GIS do prostředí celopodnikových informačních systémů. Aktuální verze obsahuje nové nástroje pro práci se styly a nástroje pro snadné publikování prostorových dat v prostředí internetu/intranetu s využitím MapGuide Open Source nebo MapGuide Enterprise.

Významnou předností je rovněž oboustranná komunikace s velkým množstvím GIS a databázových systémů, včetně podpory Oracle Spatial a ESRI SDE. Aplikace Autodesk Civil 3D 2007 vytváří a udržuje vztahy mezi jednotlivými typy prostorových objektů (body, povrchy, parcely, trasy, profily) prostřednictvím dynamického inženýrského 3D modelu.

Rozšířené funkce na podporu práce většího počtu uživatelů umožňují všem členům týmu pracovat s konzistentním a stále aktuálním modelem a současně podporují automatickou tvorbu většího počtu verzí takovéhoto modelu. Významnou novinkou aplikace je podpora přímého zpracování doplňkových terénních geodetických dat nebo naopak export dat pro vytyčovací práce v terénu s využitím totálních stanic.

Poslední aplikace, Autodesk Raster Design 2007 podporuje vektorizaci skenovaných výkresů starší papírové dokumentace. Mezi nové funkce využitelné v oblasti geoprostorových dat patří především podpora souborů GRID ESRI, nová knihovna pro zpracování formátu JPEG2000 a intuitivní grafické prostředí.

Novinky v programu Autodesk Academia

Zástupci společnosti Autodesk ČR rovněž oznámili významnou novinku v oblasti Autodesk Academia, kdy studenti budou moci pro svoje výukové úlohy a projekty získat veškeré softwarové produkty společnosti Autodesk zdarma. K úspěchu letošního setkání uživatelů rovněž přispěly příspěvky významných uživatelů.

Příklady z praxe

V oblasti zpracování geoprostorových dat to byl příspěvek zástupce společnosti Terén Design, který představil využití aplikace Autodesk Civil 3D pro projektování rekultivace a revitalizace rozsáhlých ploch hnědouhelných velkolomů v severočeské pánvi (Chabařovice, Tušimice).

Příležitost načerpat nápady pro svou práci

Celkově lze letošní Autodesk Forum hodnotit jako velmi úspěšnou akci, která nabídla uživatelům produktového porfolia společnosti Autodesk celou řadu jak softwarových novinek, tak námětů pro zlepšení jejich práce.

Miloš René

vyvěšeno: 04.06.2006
ID článku: 2160
další informace: www.autodeskclub.cz/

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Miloš René a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 06-06a07
[Server] Z domova [Pošta]