[Home Page]

O čem se psalo v týdnu 29/05 – 4/06 2006 v médiích

Z monitoringu médií, který provádí VÚGTK, pro vás vybral nejdůležitější události minulého týdne ing. Miroslav Pelc z Valašského Meziříčí…

Tuto službu VÚGTK jsme pro naše čtenáře zprostředkovávali po 13 týdnů. Pokud jste si na tyto informace zvykli a oblíbili si je, můžete dále zdarma využívat stránky VÚGTK s monitoringem nebo výpis těch nejdůležitejších událostí na Webu Zeměměřiče v rubrice PŘEČTĚTE SI (www.zememeric.cz/pectetesi). Další přehledy jako je tento už dělat nebudeme. (redakce)

Výstavu věnovanou stému výročí narození geografa a kartografa profesora Karla Kuchaře pořádá Geografická knihovna přírodovědecké fakulty UK v Praze ve spolupráci s Mapovou sbírkou UK. Výstava s názvem “Pevnou půdu pod nohama” se koná v předsálí Geografické knihovny na pražském Albertově a potrvá do 16. června.
(30.5.2006 Lidové noviny)

Až do pátku 2. června je na Katastrálním pracovišti v Rokycanech omezen provoz podatelny a poskytování údajů pro veřejnost a soukromé geodety. Důvodem jsou stavební úpravy.
(30.5.2006 Rokycanský deník)

V periodiku Právní rádce v části Občanské právo bylo uvedeno, co všechno se může stát, když fyzické a právnické osoby neplní povinnosti, které jim ukládá katastrální zákon a zákon o zeměměřictví.
(31.5.2006 Právní rádce)

V periodiku Právní rádce v části Poradna byla nastíněna problematika věcných břemen.
(31.5.2006 Právní rádce)

V časopisu Computer byla popsána softwarová aplikace AutoRoute 2006 od společnosti Microsoft. Jedná se o navigační software a plánovač tras s podporou GPS v hodnotě 1 628 Kč.
(1.6.2006 Computer)

V periodiku Moderní obec, str. 38 - Informační a komunikační technologie byla zmíněna internetová aplikace Nahlížení do katastru, pro zjišťování základních informací o parcelách, která je dostupná na webové adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.
(1.6.2006 Moderní obec)

Letos je tomu již 310 let, co zemřel Jiří Matyáš Vischer, autor třetí mapy Moravy z roku 1692.
(2.6.2006 Právo, Olomoucký kraj)

Ing. Miroslav Pelc

vyvěšeno: 05.06.2006
ID článku: 2163
další informace:www.vugtk.cz/vystrizky/indvys.html
www.zememeric.cz/pectetesi


Z časopisu Zeměměřič č. 06-06a07
[Server] Přečtěte si [Pošta]