[Home Page]

INSPIRE MARATON

8.6.2006 od 9:00 do 15:00 se v konferenčním sále hotelu Voroněž v Brně uskuteční seminář o české podobě a přínosech budoucí směrnice Evropského parlamentu a Evropské rady o zřízení infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE). Akce se koná v rámci konference Geoinformatika ve veřejné správě

Program

09:00–09:10 – Zahájení - Ing. Jiří Hradec, CENIA

Blok 1 – Budoucnost INSPIRE (moderátor Ing. Lenka Uhlířová)
09:10–09:30 Doc. RNDr. Milan Konečný, CSc., Masarykova Univerzita v Brně - Užití a přínosy geoinformační infrastruktury
09:30–09:50 Ing. Jiří Hradec, CENIA - Implementační plán INSPIRE a jeho nasazení
09:50–10:10 RNDr. Petr Kubíček, CSc., Masarykova univerzita v Brně - Koncepční týmy JRC: Síťové služby a metadata
10:10–10:30 Ing. Oldřich Pašek, ČÚZK - INSPIRE, naděje pro zdokonalení prostorové infrastruktury v České republice
10:30–10:45 Roman Bukáček, CENIA - Data na pozadí portálu ŽP

10:45–11:00 – Přestávka na kávu

Blok 2 – Současná praxe a potřeby uživatelů a GIS komunity v ČR (moderátor Doc. RNDr. Milan Konečný, CSc.)
11:00–11:20 Mgr. Robert Tomas, PhD., ČGS - Role EuroGeoSurveys v INSPIRE
11:20–11:40 RNDr. Jiří Hiess, Kraj Vysočina + ČAGI - Současná uživatelská praxe v krajích a GI komunitě ČR z pohledu INSPIRE
11:40–12:00 Ing. Zdeňka Udržalová, Nemoforum - Geograficko statistické informace a jejich užití pro budoucí INSPIRE
12:00–12:20 RNDr. Josef Glos, AGERIS s.r.o - Současná praxe a potřeby uživatelů v soukromých firmách

12:20–13:00 - Přestávka na oběd

13:00–15:00 - Workshop k budování SDI (moderátor Ing. Jiří Hradec)
-jaké mapové a datové služby dnes využíváte, proč a v jaké míře
-k jakým datům/informacím potřebujete přístup pro svou práci
-únosná cena za data a informační služby pro veřejnou správu

Jakub Zmrzlík

vyvěšeno: 05.06.2006
poslední aktualizace: 06.06.2006
ID článku: 2164
další informace:www.cenia.cz/inspire
www.giscagi.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jakub Zmrzlík a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 06-05
[Server] GISZ domova [Pošta]