[Home Page]

Pozvánka na výroční XXI. sjezd České geografické společnosti

České Budějovice, 30.8. - 1.9.2006: Česká geografická společnost (ČGS), profesní sdružení vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků i studentů v oboru geografie a v oborech příbuzných (kartografie, geoinformatika, environmentalistika…), pořádá vždy jednou za čtyři roky v různých městech Česka, kde jsou geografická pracoviště, výroční setkání, které je spojené s konferencí. Pro rok 2006 se pořadatelským městem staly České Budějovice a organizováním akce byla pověřena jihočeská pobočka České geografické společnosti, která má oporu v katedře geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Letošní XXI. sjezd, který proběhne v prostorách rektorátu pořádající univerzity a v přednáškových sálech zdejšího biologického centra, se bude konat pod záštitou rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prof. PhDr. Václava Bůžka, CSc., děkana Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prof. RNDr. Miroslava Papáčka, CSc., hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka a primátora Českých Budějovic doc. RNDr. Miroslava Tettera, CSc.

Kromě plenárního zasedání členské základny ČGS se uskuteční odborná konference zaměřená na nejrůznější geografická a příbuzná témata, která je otevřená široké odborné veřejnosti a na které pořadatelé očekávají účast kolem 200 odborníků nejen z Česka, ale i Slovenska, Rakouska, Polska, Německa, Slovinska, Maďarska. Kromě prezentování příspěvků ústní formou přímo na konferenci bude vydán v tištěné verzi sborník abstraktů a v elektronické verzi sborník recenzovaných článků. Dále proběhnou tématicky zaměřené workshopy, jednotlivá pracoviště či firmy se mohou prezentovat formou posterů. Nebude chybět ani společenský večer a samozřejmostí jsou geografické exkurze do nejzajímavějších míst na Českobudějovicku a v jeho blízkém okolí.

Všichni kolegové a kolegyně jsou k účasti na konferenci srdečně zváni. Bližší informace (cirkulář, tematické sekce, přihláška, apod.) jsou k dispozici na www stránce katedry geografie PF JCU http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/z/21sjezdcgs/program.php a též na www stránce ČGS http://www.geography.cz/cgs/RS/index.php, nebo je možné se informovat na sekretariátu katedry – na telefonním čísle 387 773 060 či e-mailu cerna(zavinac)pf.jcu.cz – u paní Marie Černé.

Mgr. Karolína Mičková, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie

vyvěšeno: 06.06.2006
ID článku: 2168
další informace:www.geography.cz/
www.geography.cz/cgs/RS/index.php
www.pf.jcu.cz/stru/katedry/z/21sjezdcgs/program.php


Z časopisu Zeměměřič č. 06-08a09
[Server]
GIS
Školství Z domova
[Pošta]