[Home Page]

Firma Bentley oznámila uvedení nové verze produktu MicroStation V8 XM Edition

<p><span class='pgHead' id='newsHeadline'>&nbsp;<span class='content' id='storyDate'><strong><em>25. května 2006</em></strong><br /> <span class='content' id='newsStoryText'><p>Na BE Conference 2006, konferenci, které se účastnilo přes 2 000 účastníků, společnost Bentley Systems představila komerční verzi aplikace <a href='http://www.bentley.com/cs-cz/Products/MicroStation/Overview.htm'>MicroStation V8 XM Edition</a> — nejvýkonnější a nejdostupnější verzi produktu MicroStation, jaká kdy byla na trhu.</p> <p>Přechod na novou verzi bude pro organizace velmi snadný. Nové intuitivní rozhraní zpřístupňuje uživatelům výkonné nové funkce při nezměněném formátu souborů DGN a poskytuje plnou podporu pro stávající standardy V8, což umožňuje bez jakéhokoli přerušení dál pokračovat v rozpracovaných projektech.</p> <p>Generální ředitel Greg Bentley řekl: „Především chci poděkovat všem uživatelům, kteří se této konference zúčastnili v rekordním počtu, i přes současné značné časové vytížení dané náročností jejich profese.“</p> <p>K uvedení nové verze na trh poznamenal: „MicroStation V8 XM je trefou do černého! Přináší okamžité přínosy při realizaci projektů bez obtíží a zdržení, které tak často provází takto zásadní pokrokové změny. Uživatelé, pracující s verzí V8 XM, mohou zvýšit svůj přínos v mnoha mezinárodních společnostech používajících předchozích verze aplikace MicroStation nebo jakékoli verze produktu AutoCAD.“</p> <p>Mezi výkonné inovativní funkce tohoto produktu patří:</p> <ul><li>Zdokonalení práce s referenčními výkresy: Možnost referenčně připojit k souboru s návrhem soubor PDF, dynamická manipulace s hranicemi oříznutí referenčních výkresů pomocí úchytů a možnost připojit více instancí téhož modelu v různých stádiích vývoje za použití funkce historie návrhu (Design History). </li><li>Šablony prvků: umožní spojit standardy CAD aplikací s úlohami MicroStationu a přizpůsobit funkce a nástroje různým pracovním postupům, takže týmy mohou pracovat jednotně. </li><li>ProjectWise StartPoint: Zabudovaná technologie poskytující nástroj základní úrovně pro spolupráci při správě, vyhledávání a sdílení dat v oblasti CAD a geoprostorových aplikací za použití technologií Microsoft Office SharePoint (blíže viz <a href='http://www.bentley.com/cs-CZ/Products/ProjectWise/SharePoint+Integration.htm'>http://www.bentley.com/cs-CZ/Products/ProjectWise/SharePoint+Integration.htm</a>). </li><li>Sady propojení: pro správu a procházení odkazů mezi soubory v rámci projektu, jako jsou například výkresy a dokumenty se specifikacemi i napříč různými formáty souborů včetně DGN, DWG, PDF a formátů aplikací sady Office. </li><li>Grafický systém DirectX: Nový zobrazovací subsystém využívající technologie Microsoft DirectX – stejné vysokorychlostní grafické technologie, která se používá u videoher k podstatnému zrychlení zobrazování a pohybu ve dvourozměrných a trojrozměrných prostředích. </li><li>Průhlednost prvků a priorita zobrazení: Zvyšuje možnosti modelování, kreslení, mapování a vizualizace poskytované aplikací MicroStation. </li><li>Barevné systémy PANTONE a RAL: Podpora 24-bitových barev představuje bohatší a barevně jednotnější zobrazování. </li><li>Přiřazení kláves: Patentovaný systém mapování klávesových zkratek zpřístupňuje okamžitě kterýkoliv příkaz MicroStationu jediným stiskem klávesy, jakož i programovatelné funkce myši ke zvýšení výkonu prohlížení a procházení modelů. </li><li>Další zdokonalení trojrozměrného modelování: Vytváření parametrických 3D objektů, modelování sítí pro tvorbu modelů terénu a nové možnosti práce s úchyty pro intuitivní a interaktivní úpravy. </li><li>Vizualizace a animace: Zdokonalená vizualizace umožňující fotorealistické stínování a nové animační nástroje. </li><li>Označení Designed for Microsoft Windows XP: Nové instalační programy založené na technologii Microsoft nyní usnadní proces implementace. Aktualizace pomocí služby SELECT updates jsou strukturovány tak, aby se zjednodušila správa.</li></ul> <p>MicroStation V8 XM Edition je součástí generace V8, která se vyznačuje zejména následujícím:</p> <ul><li>Nativní podpora formátu DWG: Umožňuje uživatelům produktu MicroStation pracovat přímo se soubory DWG, DGN nebo jejich kombinacemi. Pouze uživatelé systému MicroStation se mohou plně podílet na práci týmu a odevzdávat projekty v libovolném z obou oblíbených formátů – jedná se o zcela jasnou konkurenční výhodu pro uživatele i jejich organizace. </li><li>Digitální bezpečnost: Aplikuje elektronické podpisy na výkresy a podporuje víceúrovňová přístupová práva k projektům. </li><li>Historie výkresu: Dává uživatelům možnost vyhledat a zobrazit jakoukoli změnu nebo sadu změn výkresu. Za použití funkce historie výkresu mohou uživatelé zaznamenávat, posuzovat a obnovovat kompletní historii úprav včetně všech dat a referencí.</li></ul> <p>Účastníci konference BE Conference 2006 si stahují MicroStation V8 XM Edition již od pondělí, kdy Bhupinder Singh, Senior Vice President společnosti Bentley během svého klíčového projevu o technologiích zpřístupnil pro účastníky konference příslušný odkaz.</p> <p>MicroStation V8 XM Edition je nyní k dispozici všem členům programu Bentley SELECT, kteří si tuto aplikaci mohou okamžitě stáhnout z webových stránek SELECT Services Online.</p> <p>Další informace o produktu MicroStation V8 XM Edition najdete na webové adrese <a href='http://www.bentley.com/cs-cz/Products/MicroStation'>www.bentley.com/cs-cz/Products/MicroStation</a>.<br /></p> <p><strong>O BE konferenci<br /></strong>BE konference, která si trvale udržuje vysokou míru spokojenosti účastníků, představuje pro uživatele softwaru společnosti Bentley a jejich nadřízené příležitost jednou ročně se seznámit s celou škálou nabízených profesionálních školení, technologických novinek a přednášek a navzájem si vyměnit zkušenosti v oblasti profesních postupů. Na těchto setkáních mají účastníci možnost lépe se navzájem seznámit a také hlouběji poznat organizace, z nichž přicházejí.</p> <p>Další informace o konferenci BE Conference 2006 najdete na webové adrese <a href='http://www.be.org/'>www.be.org</a>.</p> <p><strong>O společnosti Bentley<br /></strong>Bentley Systems, Incorporated, dodává softwarová řešení pro všechny fáze správy životního cyklu infrastruktury na celém světě. Komplexní portfolio společnosti pro vertikální trhy stavebnictví, strojních zařízení, výstavby infrastruktury a geoprostorových činností zahrnuje architekturu, inženýrské služby, stavebnictví (AEC) a správu infrastruktury. Společnost Bentley, jejíž tržby v roce 2005 přesáhly 336 milionů dolarů a která má po celém světě přes 2000 zaměstnanců je předním světovým výrobcem softwaru pro oblast architektury a stavebnictví pro klienty z řad 500 nejvýznamnějších projektantských firem uvedených v žebříčku Engineering News-Record Top 500 Design Firms a pro další velké soukromé společnosti.</p></p>

Bentley Systems, firemní příspěvek, software

vyvěšeno: 22.06.2006
ID článku: 2182
další informace: www.bentley.com/cs-cz/Products/MicroStation/Overview.htm

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel redakce a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 06-08a09
[Server] SoftwareZe zahraničí [Pošta]