[Home Page]

Anketa k časové kalkulaci geodetických prací

Anketa k časové kalkulaci geodetických prací je pokusem KGK zmapovat reálnou náročnost prováděných prací a tím i doporučit minimální dobu nutnou pro kvalitní zpracování jednotlivých prací.

Na stránkách Komory jsou 2 soubory ke stažení a vyplnění. V každém případě to chce se nad vyplněním těchto souborů důkladně zamyslet a pohrát si s tím, a uvést opravdu minimální čas, za který se dá ta která konkrétní dílčí práce udělat. Pokud by se geodeti dokázali shodnout na těchto minimálních hodinách pro jednotlivé geodetické práce, což zvláště u prací pro katastr lze dost přesně, dala by se doporučením určité produktivity geodetické veřejnosti ovlivňovat cenová úroveň našich prací (viz jeden ze souborů).

Ing. Jaroslav Šolc (ZPK, Nová Paka) nám k tomuto tematu sdělil: "Máme již zpracovaný podnikový intranet, který umožňuje sledovat skutečné hodiny jednotlivých pracovníků, měřit produktivity jednotlivých zakázek a zjišťovat statistiky potřebné k plánování prací. Již při přijímání zakázek tento software umožňuje stanovit cenu zakázky s předem stanovenou produktivitou a s předem stanovenými skutečnými hodinami pro jednotlivé dílčí práce na zakázce. Přístup je z jakéhokoliv počítače pro jakýkoli počet pracovníků. Detailně mám v plánu jej představit příští rok na Setkání geodetů ve Skalském Dvoře."

redakce

vyvěšeno: 04.07.2006
poslední aktualizace: 17.07.2006
ID článku: 2191
další informace: www.kgk.cz/index.php?page=301&art=60


Z časopisu Zeměměřič č. 06-08a09
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie KGK
[Pošta]