[Home Page]

K nedožitým sedmdesátinám významného zeměměřiče Jaroslava Kolmana...

Před dvěma lety se odborná veřejnost rozloučila s výzmaným geodetem a činovníkem Českého svazu geodetů kartografů ing. Jaroslavem Kolmanem, který zemřel ve věku nedožitých 68 let. Krátkou vzpomínkou si připomeňme třebíčského zeměměřiče, který se v těchto dnech před sedmdesáti lety narodil.

Ing. Jaroslav Kolman byl jedinečný odborník – geodet, sportovec a vzácný člověk. Svojí pílí a neúnavnou prací nejen ve svém oboru proslavil Třebíč po celé republice, i za jejími hranicemi.
V dorosteneckém věku, na přelomu čtyřicátých a padesátých let, se aktivně zapojil do reprezentace našeho města na poli atletiky. Dodnes je znám jeho tehdejší rekord na trati 110 m překážek ze dne 29.5.1954 časem 16,3 vteřiny. Královně sportu zůstal věrný i nadále, především jako činovník a rozhodčí. V roce 1999 se spolupodílel na oslavách 80. výročí založení třebíčského atletického klubu.

V roce 1959 úspěšně dokončil vysokoškolská studia na ČVUT v Praze v oboru geodézie. Od té doby se datuje jeho jedinečná odborná dráha. Po vzniku katastrálních úřadů v roce 1993 byl jmenován do funkce ředitele KÚ Třebíč, v níž setrval až do svého odchodu do důchodu v roce 2001.

Ing. Kolman nebyl z těch, komu po práci "padla" – pro něj bylo jeho zaměstnání a povolání i koníčkem. Ve svém volném čase neúnavně pracoval například na organizaci odborných seminářů, díky nimž dokázal přilákat do Třebíče vždy na jaře a na podzim stovky odborníků z celé republiky, aby zde rokovali o nových poznatcích zejména na poli pozemkových úprav a katastru nemovitostí. Jako člen výboru Spolku zeměměřičů Brno a především Rady Českého svazu geodetů a kartografů (ČSGK) byl velmi dobře znám i v cizině, neboť naši zemi zastupoval na kongresech mezinárodní asociace geodetů FIG.

Coby vedoucí pracovník vystupoval vždy seriózně a především lidsky. Dokázal podřízené nejen motivovat ke kvalitní práci svojí přirozenou autoritou, ale i nezištně poradit a pomoci. Ve výkonu své funkce proto byl a stále je příkladem mnohým i v dnešní době. Při odchodu do důchodu se loučil slovy: "Jestli jsem byl dobrý vedoucí, to nevím. Jestli si na mě za měsíc ani nevzpomenete, tak to asi těžko. Jestli na mě ale budete vzpomínat často, tak jsem snad špatným šéfem nebyl..." Jeho slova se naplnila: dnes není odborné geodetické akce, jednání či fóra, kdy by odkaz a osobnost Jaroslava Kolmana nebyly nevzpomenuty. To hovoří za vše.

O to zdrcující a smutnější byla přede dvěma roky neuvěřitelná zpráva, že tento vzácný a pracovitý člověk náhle navždy odešel – uprostřed rozdělané práce, beze slova rozloučení. Díky své ojedinělé celoživotní cestě, úspěchům na poli nejen geodézie a sportu se ing. Jaroslav Kolman právem řadí mezi významné osobnosti našeho města. Dne 26. července by se tento výjimečný člověk dožil sedmdesáti let...

Ing. Jaroslav Kolman (* 26.7.1936 + 12.7.2004)

Ivo Krčmář

vyvěšeno: 25.07.2006
ID článku: 2198
další informace: www.zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=399

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 06-08a09
[Server]
Různé
Historie ČSGK
[Pošta]