[Home Page]

Katastr nemovitostí: Dálkový přístup opět vylepšen

Český úřad zeměměřický a katastrální dnes oznámil, že ve čtvrtek 17. 8. 2006 dojde cca od 17:00 hodin z provozních důvodů k přerušení provozu dálkového přístupu (https://katastr.cuzk.cz). Obnovení provozu je předpokládáno do dalšího dne nejpozději do 10:00.

Důvodem je instalace nové verze aplikace Dálkového přístupu (DP). Ta bude rozšířena v oblasti zobrazování grafických informací. Nově budou postupně zpřístupněny i rastrové obrazy map, které byly dosud dostupné pouze v analogové ("papírové") formě na katastrálních pracovištích.

Ihned po instalaci bude aplikace DP poskytovat vedle dosavadních digitálních katastrálních map i rastrové obrazy map.

Zatím půjde pouze o ortofotomapy (letecké snímky) a Základní topografické mapy v měřítku 1 : 50 000 a 1 : 10 000 z celého území ČR, které budou uživatelům aplikace jako navigační nástroje pro orientaci v prostoru katastru nemovitostí.

Další grafické podklady na úrovni podrobnosti katastrálních map budou doplňovány postupně.

Současným uživatelům nebude ve zkušebním a ověřovacím provozu zobrazování grafických informací (včetně map DKM) účtováno.

redakce

vyvěšeno: 16.08.2006
ID článku: 2210
další informace: www.cuzk.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel redakce a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 06-08a09
[Server] Resort ČÚZK [Pošta]