[Home Page]

Kurzy pod praporkem Evropské unie

PRAHA (12.-16.6.2006) – Česká kosmická kancelář a Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze byly hlavními pořadateli série kurzů z oborů fotogrammetrie, dálkového průzkumu Země, digitální kartografie a sběru dat pro digitální katastr, jež proběhly třetí červnový týden v areálu většině účastníkům důvěrně známé vysoké školy. V dejvické budově Fakulty stavební sice v té době zrovna probíhaly stavební úpravy, ale ty kurzům neublížily. „Vždyť jsme na stavební fakultě, tak proč by zde na chodbách nemohlo stavět,“ prohodil o přestávce jeden z účastníků kurzu.

Sledovali jsme dva ze čtyř kurzů, na které se přihlásili vedle současných doktorandů z nejrůznějších škol také odborníci z praxe ale i lidé, kteří pracují v oborech, ve kterým znalosti o digitální kartografii a katastru jsout nutností.
„Pořádání těchto odborných kurzů je součástí projektu, jež jsou spolufinancováné Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky,“ vysvětlil účastníkům vzdělávací akce o digitální kartografii muž, který byl odborným garantem tohoto kurzu Bohuslav Veverka.
 Profesor Bohuslav Veverka

Proto také loga ESF znamenající „rovné příležitosti pro všechny“ , ministerstva práce a sociálních věcí a vlaječka Evropské unie zdobily veškeré publikace a podklady včetně diplomů, jež po vyplnění závěrečných testů získali jeho úspěšní absolventi.

Nejobsáhlejší a tudíž dvoudenní kurz patřil kartografii, kde se digitální kartografie skloňovala bez šestého pádu ve všech pádech. Probrala se od základních definic, přes dějiny začínající u klu až k současným počítačům a nezapomnělo se ani na geografické kalkulátory a seznámení s programem MATKART. Druhý digitálně-kartografický den všichni věděli více informací o mapách na internetu, datech, značkovacích jazycích, klikacích mapách a nejrůznějších aplikacích. Ti, co jen tušili, co to je HTML, XHTML, CGI a PHP se na kurzu o těchto zkratkách dozvěděli více. Výklad o kartografických produktech sledovaných na monitorech byl ukončen seznámením s technologií OCAD. Víme již, že pomocí tohoto programu používaného ve většině kartografických firem lze vytvořit podklady pro budoucí papírové produkty, ale i podklady pro webové mapy. Prohlížím si publikaci vytvořenou ze stránek prezentací přednášek Bohuslava Veverky, Růženy Zimové a Jiřího Cajthamla a jsem rád, že ji mám. Protože na kurzech byly i kolegové z VÚGTK, lze předpokládat, že publikace bude k nahlédnutí v knihovně odvětvové výzkumné základny ve Zdibech.

Petr Skála

vyvěšeno: 21.08.2006
poslední aktualizace: 12.10.2006
ID článku: 2214
další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=315

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 06-06a07
[Server]
Kartografie
Školství Z domova
[Pošta]