[Home Page]

ÚOZI a praxe v zahraničí

Po krátké korespondenci se ZKI a následně ČUZK mi bylo sděleno, že vykonaná praxe v členském státě EU nemůže být započítána do podmínky pětileté praxe pro ÚOZI. Ačkoliv ČR má zákon o uznávání kvalifikací ze členských států v EU, geodetů se to netýká. Proto bych chtěl tímto upozornit na tento problém v naši legislativě. Znám mnoho lidí, kteří pracují v zahraničí a určitě se v budoucnu setkají se stejným problémem. Nevím, proč zákon přesně nespecifikuje praxi a proč specifikuje pouze místo jejího vykonání. Člověk, který se o něco snaží, který si sežene zaměstnání v oboru v zahraničí a pak tam pracuje, aby si vydělal na vlastní vybavení pro rozjetí vlastní geodetické firmy v ČR, tak tomu praxe uznána nebude. Na druhé straně uznat praxi lidem, pracujícím na KN v ČR, zase tak velký problém není. Zajímalo by mě, jak na věc nahlíží ostatní kolegové, Komora a Svaz a zda byste nemohli na tento problém poukázat v Zeměměřiči. Odevšad denně slyšíme, že jsem v EU a máme volné příležitosti. A ejhle, když se na věc člověk podívá zblízka, už ty příležitosti nejsou tak rovné.

Přikládám i odpověď z ČUZK (nic nového jsem se mimochodem nedozvěděl, stačí si přečíst zákon a ten jsem si samozřejmě nejdříve přečetl), bohužel, jak jsem uvedl zákon č.18/2004 se geodetů netýká.

S pozdravem Josef Bartoš.


Reakce ČÚZK na www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2219

Josef Bartoš

vyvěšeno: 01.09.2006
ID článku: 2220
další informace:www.mvcr.cz/sbirka/2004/sb007-04.pdf
www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2219


Z časopisu Zeměměřič č. 06-10
[Server] Resort ČÚZKRůzné [Pošta]