[Home Page]

Etalon pro psaní do Zeměměřiče

Pokud jste se rozhodli napsat příspěvek do časopisu Zeměměřič, tak text 6000 znaků (i s mezerami) představuje přesně 1 stránku časopisu ve formátu A4. Tedy na 1 stránku časopisu se vejde 3 normostránky (90 řádek po 60 znacích).

Pokud si nastavíte ve Wordu Times-Roman, velikost 12 bodů, řádkování jednoduché a okraje všude 2,1 cm, dostanete se přesně na zmiňovanou 1 tiskovou stranu Zeměměřiče (6000 znaků). Pozor, nadpisy a obrázky uvedené znaky ubírají. Tato čísla jsou orientační, některé texty dovolují našemu sázecímu SW určité čáry, aby se text požadovanému rozsahu přiblížil, ale než spoléhat na naše zázraky, je lepší psát text na domluvený počet znaků.

redakce

vyvěšeno: 04.09.2006
poslední aktualizace: 11.02.2009
ID článku: 2221


Z časopisu Zeměměřič č. 08-01+02
[Server] Různé [Pošta]