[Home Page]

Prachy, prachy, prachy...

…jsou třeba. Pokud nemáme v Zeměměřiči komerční obálku, tedy reklamu na 1. stránce, je to zhruba dvacetitisícová díra v našem rozpočtu. A to je strašně moc, takže vždycky koncem roku váhám, jestli udržíme časopis i dál. Žel, až nepříjemně často si musíme motiv na obálku vymýšlet sami. Zatím snad nápady ještě máme a nekomerční obálky jsou důstojným vstupem do časopisu. Existují dokonce i nerealizované obálky. Z nich vám představujeme tu, která měla připomenout návštěvu afrického předsedy tamního resortu v Litoměřicích. Obálka tohoto čísla s lebkami mi připadala velmi smutná, možná až morbidní, takže jsme se ji pokusili zlehčit právě tím africkým nejvyšším zeměměřičem. »Nejvyšším« je myšleno pouze ve smyslu společenského postavení. Možná, že i někteří naši geodeti touží dosáhnout stejné materiální úrovně a měřit si na podobně improvizované výtyčky. Toto číslo věnujeme především cenám za zeměměřické výkony. Buď budou zeměměřiči jen mluvit o tom, jak byli za 1. republiky vážení, nebo... Buď stanovíme minimální ceny a všechny nižší budeme považovat ze nereálné, podezřelé, likvidační a s problematickou kvalitou nebo nebudeme svoji práci šudlit a ceny budou odpovídat výkonům. Buď to bude podnikání nebo charita. Buď za své prachy zamíříme do Evropy nebo do Afriky.

Radek PETR

vyvěšeno: 13.09.2006
ID článku: 2231


Z časopisu Zeměměřič č. 06-08a09
[Server] Úvodník [Pošta]