[Home Page]

Co přináší nejnovější „střední“ turecký školní atlas „Ilkögretim Orta Atlas“

Istanbulské nakladatelství Altin Kitaplar Yayinevi uvádí v roce 2006 na trh nový školní atlas pro potřeby tureckého základního školství. Útlé, avšak zajímavé dílo je hodné pozornosti nejen tamních školáků.

Sešit formátu A4 nabízí základní geografické informace o naší planetě a zvýrazňuje „tureckou“ problematiku. Na vnitřní stránku obálky je umístěn přehled těles sluneční soustavy. Na dalších stránkách jsou graficky, numericky i slovním popisem vysvětleny pohyby zemského tělesa a doprovodné jevy. Následuje podrobný přehled vlastností Země jako kosmického tělesa. Jednotlivé parametry naší planety jsou doprovázeny instruktivními piktogramy. Jedna stránka je věnována osmi nejpoužívanějším kartografickým zobrazením na příkladu mapy světa.

Vlastní tématický obsah otevírá fyzická mapa světa (1:80 mil.). Pro zajímavost - Austrálie je vedena jako součást kontinentu Oceánie. Navazující politická mapa světa přidává tabulku s rozlohou jednotlivých světadílů. Další tématické mapy světa (vesměs bez uvedení číselného nebo grafického měřítka) postupně informují o ročních srážkových úhrnech, o proudění vzduchu v zimě a v létě a jeho odrazem v sezónních srážkách, o rozložení jednotlivých biomů, klimatických pásem, typech hospodářství s odrazem ve využití krajiny, těžbě hlavních energetických surovin, hustotě obyvatelstva. V sousedství map jsou umístěny kruhové aj. diagramy a grafy informující o vývoji počtu obyvatel na Zemi, počtu automobilů ve vybraných zemích a míře automobilizace obyvatelstva.

Důležitá část atlasu je věnována „turecké“ problematice. Fyzická mapa Turecka (1:4,5 mil.) obsahuje nebývale podrobné orografické názvosloví. Doprovází ji mapka ročních srážkových úhrnů a mapka klimatických oblastí státu. Mapa administrativního členění Turecka (rovněž 1:4,5 mil.) je doplněna mapkami typů potenciálního přírodního rostlinstva a typů současného využívání krajiny. Další mapa měřítka 1:4,5 mil. představuje území Turecka rozdělené do „evropských“ regionů (bölgesi: Marmarský, Černomořský, Egejský, Vnitřní Anatolský, Středomořský, Východoanatolský, Jihovýchodní Anatolský, ty se dělí na oblasti - bölümü). Přiložené mapky dokládají hustotu obyvatelstva a ložiska nerostných surovin. Na dalších stránkách jsou na pozadí map „Starého světa“ barevně zvýrazněny státy s turkickou národní dominancí (omylem i Tádžikistán) a oblasti osídlené lidem turkické jazykové skupiny s celkem 33 národy 6 větví (západní – Podněpří, Severní Kavkaz, Ural, střední – Kaspik-Ťanšan, východní – Amudarja-Chuangche, severní – Altaj-Kolyma, čuvašské - Povolží, jižní - Bosna-Amudarja). Mapa největšího měřítka (neuvedeno) uvádí fyzickogeografické poměry ostrova Kypru a jeho rozdělení na „Severokyperskou tureckou republiku“ a „Kyperský řecký stát“. Na dalším listě je demonstrování postavení Turecka v okolním východoevropském a blízkovýchodním prostředí (1:14 mil.). Některé údaje jsou hodny diskuse: pásmo Gazy připojeno k Egyptu, Západní břeh Jordánu k Jordánsku, Nachičevan je uveden jako samostatný stát, uveden je nepoužívaný název „Jugoslávská federativní republika“). Nepochybně zajímavé jsou turecké překlady a přepisy toponym (většinou v historické oblasti tureckého vlivu – na jiných mapách jsou uvedeny jak oficiální, tak turecké názvy vedle sebe, nikoliv však obojí pro totéž místo, např. Bosnasaray = Sarajevo, Üsküp = Skopje, Rusčuk = Ruse, Manastir = Bitola, Selanik = Soluň, Šam = Damašek, Kandiye = Heraklion, Tiflis = Tbilisi, Ibrail = Braila a mnoho jiných). Evropě je věnována fyzickogeografická a politická mapa (obě 1:20 mil.) v tradičním provedení (ve fyzické mapy vypadly názvy některých hlavních měst). Podobná dvojice map dokladuje Asii (1:50 mil., vč. „výpadků“ názvů některých hlavních měst). Vymezení Asie vůči Evropě je provedeno podle politických hranic (vč. evropských částí Turecka, Ruska a Kazachstánu, a rovněž indonéský Západní Irian, Sinaj naopak patří k Africe). Severní Amerika, Jižní Amerika a Afrika jsou zastoupeny fyzickogeografickými mapami ve větším měřítku (1:32 mil., resp. 1:37,5 mil.), zatímco polické členění je uvedeno ve výřezech v mapkách velmi malého měřítka. Obě polární oblasti zachycují zajímavé mapy v měřítku 1:72,5 mil., informující o rozloze pevninského a mořského ledu v různých obdobích a o rozšíření souvislého a ostrůvkovitého permafrostu. Na závěr jsou uvedeny: politická mapa Oceánie, fyzická mapa Austrálie a Nového Zélandu (1:40 mil.) a jejich okolí a mapa politického členění téže oblasti (vč. států Australského svazu).

Nepochybně inspirativní se jeví zejména část věnovaná “turecké“ problematice, ať již jde o znázornění faktů týkajících se Turecka samotného, tak jeho národnostních kořenů. Značný vzdělávací význam má mapa znázorňující postavení Turecka v jeho okolí. Sympatické je rovněž použití výkladových piktogramů úvodem. Střední atlas se prodává za 4,00 YTL, tj. cca za 62 CZK (2006). Přestože je atlas vytištěn na velmi kvalitním papíře, je to na turecké poměry cena poměrně vysoká.

Jaromír Kolejka

vyvěšeno: 19.09.2006
ID článku: 2236

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 06-11
[Server]
Kartografie
Školství Ze zahraničí
[Pošta]