[Home Page]

Technické dílo roku

Výsledky soutěže o Technické dílo roku 2005, kterou pořádala KGK ve spolupráci s ČSGK a ČÚZK, byly vyhlášeny na veletrhu GEOS 2006:

1. místo - Přesun tubusu metra přes řeku Vltavu (CCE Praha s.r.o., ing. Jaroslav Pohan)

2. místo - Geoportál Zeměměřického úřadu (Zeměměřický úřad)

3. místo - Síť virtuálních referenčních stanic by/S@T (by/S@T group a.s.)

Odborná porota pracovala ve složení: Šolc, Slaboch, Plánka, Bureš, Schenk, Poláček, Mikšovský, Šíma, Čech.

KGK udělila ČÚZK mimořádnou cenu za přínos k rozvoji soukromého podnikání v geodézii a kartografii v ČR za spolupráci při tvorbě a novelizaci legislativy v Parlamentu ČR.

Anketa na internetu:

1. místo - Podrobné měření Jednotné digitální mapy Prahy 3D (IMIP, GEODET, s.r.o., Grid, a.s.)

2. místo - Síť virtuálních referenčních stanic by/S@T (by/S@T group a.s.)

3. místo - Informace z katastru nemovitostí (VÚGTK)

Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora)

ve spolupráci s ČSGK - pobočkou Praha, ČÚZK a za podpory časopisu Zeměměřič vypisuje

SOUTĚŽ - TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2006

a vyzývá geodety z České republiky, geodetické firmy, jednotlivá pracoviště resortu ČÚZK,

katedry vysokých škol oboru geodézie i kolektivy geodetů k účasti na této soutěži.

Přihlášky zasílejte do 31. 12. 2006 na adresu: Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora), Plamínkové 1592, 140 00 PRAHA 4. Sledujte www.kgk.cz

Podmínky dalšího ročníku soutěže Technické dílo roku 2006:

  1. Přihlašované dílo musí být :
  1. Dílo je nutno doručit do 31. 12. 2006 v písemné formě na adresu: Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora), Plamínkové 1592, 140 00 PRAHA 4

 

  1. Přihláška musí obsahovat:
  1. Do soutěže mohou být přihlášena díla vzniklá v posledních pěti letech, včetně těch, která se v předcházejících ročnících soutěže o TDR neumístila na žádném z prvních tří míst.
  1. Vyhlášení soutěže a jejích podmínek proběhlo na Setkání geodetů 2006 v hotelu Skalský dvůr dne 15. 6. 2006 a následně bude zveřejněno na webových stránkách komory (www.kgk.cz) v časopisu Zeměměřič a na jeho webových stránkách (www.zememeric.cz). Přihlášená díla budou zveřejněna od 10. 1. 2007 na webových stránkách KGK, kde bude umožněno hlasování o »Cenu geodetické veřejnosti«. Uzávěrka tohoto hlasování bude k 28. 2. 2007. Hlasování má právo se zúčastnit každý geodet, který uvede svou identitu (jméno, adresu).
  1. Pořadatelé jmenují komisi (porotu), která vyhodnotí »Technické dílo roku 2006« a stanoví pořadí přihlášených děl. Slavnostní vyhlášení proběhne na veletrhu GEOS 2007, který se uskuteční v březnu 2007.

Vyhlášeno na Setkání geodetů 2006 v hotelu Skalský dvůr dne 15. 6. 2006.

KGK

vyvěšeno: 06.10.2006
poslední aktualizace: 10.10.2006
ID článku: 2259


Z časopisu Zeměměřič č. 06-08a09
[Server] KGK [Pošta]