[Home Page]

Zeměměřické památky v ČR (díl 18.) - Praha - z Vinohrad na Jižní Město

57 - Observatoř Arcibiskupského gymnázia, Korunní 586/2, Praha 2

Od roku 1938 se na jeho střeše nachází astronomická observatoř.

58 - Grébovka, Praha 2

V roce 1921 byla zpřístupněna uměle adaptována jeskyňka v Havlíčkových sadech. Česká astronomická společnost zde na krátkou dobu zřídila první observatoř. Jeskyňka je zazděná a její okolí je dost znečištěno.

59 - Julius Payer, Geofyzikální ústav AV ČR, Boční II/1401, Praha 4

Julius Payer namaloval čtyři obrazy popisující Franklinovu polární výpravu. Závěrečný obraz »Záliv smrti« (1883) byl vystaven v Galerii Ruch na Senovážném náměstí v Praze (galerie působila v letech 1886 - 8). Obraz zachycuje trosečníky na ledové kře. Obraz se nachází v USA. Payer nakreslil několik replik tohoto obrazu. Jedna o rozměrech 100 x 140 cm z roku 1887 se nachází v budově České spořitelny v Teplicích. Druhá o rozměrech 3,9 x 5,4 m z roku 1897 pak od roku 1960 v Geofyzikálním ústavu AV ČR v Praze na Spořilově. Obraz byl vystaven v nedávné době v Národní galerii ve Veletržním paláci.

Další olejový obraz připisovaný Payerovi (není signován) »Expediční loď Tegetthoff« o rozměrech 60 x 80 cm se nachází také v budově České spořitelny v Teplicích.

60 - Václav Láska, Láskova ulice, Praha 4 - Jižní Město

Na Jižním Městě jsou ulice pojmenovány po mnoha osobnostech různých vědních oborů. Informace o činnosti těchto osobností jsou uvedeny na velkých informačních tabulích.

Václav Láska

1862 - 1943

český matematik, geofyzik,

astronom a geodet,

profesor

University Karlovy.

Přispěl k vývoji moderní

seismiky a fotogrammetrie

a zasloužil se o vznik

a rozvoj naší geofyziky.

Profesor dr. Václav Láska byl vynikající astronom a geofyzik. Byl autorem učebnice Úvod do kosmické fyziky a matematické geografie. V letech 1895 - 1911 působil na Lvovské polytechnice.

61 - Vincenc Nechvíle, Nechvílova ulice, Praha 4 - Jižní Město

Vincenc Nechvíle

1890 - 1964

český astronom,

profesor University Karlovy.

Zabýval se zejména

vlastními pohyby hvězd

a nebeskou mechanikou.

Poznámka: V Praze je několik ulic nesoucí jméno osoby, jež má vztah ke geodézii. Zejména na Jižním městě v Petrovicích jsou ulice: Celsiova, Einsteinova, Dopplerova, Euklidova, Galileova, Gaussova, Newtonova.

(joh)

vyvěšeno: 06.10.2006
poslední aktualizace: 10.10.2006
ID článku: 2267


Z časopisu Zeměměřič č. 06-08a09
[Server] Zajímavosti [Pošta]