[Home Page]

Vysokoškoláků je málo

Vzdělávání Čechů končí zpravidla na střední škole, na vysokoškolský diplom dosáhne jen 12 % obyvatel. To je při srovnání s průměrem 27 v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zhruba polovina. České školství má podle zprávy OECD i další bolesti. Například výdaje vysokého školství rostou pomaleji než počet studentů a podprůměrný je i podíl lidí, kteří vysokou školu dokončí. Podíl Čechů středoškoláků je ale nadprůměrný.

Zdroj: ČTK

vyvěšeno: 06.10.2006
poslední aktualizace: 10.10.2006
ID článku: 2272


Z časopisu Zeměměřič č. 06-10
[Server] ŠkolstvíZ domova [Pošta]