[Home Page]

ČSGK - pobočka Pardubice

PARDUBICE (13. 6. 2006): Pořádání školení, vysílání členů ČSGK na zahraniční setkání, organizace společenských a sportovních akcí - to jsou hlavní cíle nové třináctičlenné pobočky Českého svazu geodetů a kartografů, která byla ustanovena ve východních Čechách.

Předsedou pobočky byl na ustavující schůzi zvolen ing. Švarc.

Jak vyplývá z písemného zápisu z prvního shromáždění na východě Čech v samostatné pobočce organizovaných zeměměřičů, brzo o této pobočce zeměměřická veřejnost uslyší, neboť to jsou právě pardubičtí, kteří mají v úmyslu v Litomyšli pořádat další zeměměřický ples.

Popřejme novým kolegům hodně elánu a dobrého pocitu z dobře zrealizovaných akcí

Nová pobočka má název - Východní Čechy a sídlo má na KÚ pro Pardubický kraj, Čechovo nábřeží 1791, 530 86 Pardubice.

Ing. Petr Skála, člen Rady ČSGK

vyvěšeno: 06.10.2006
poslední aktualizace: 10.10.2006
ID článku: 2283


Z časopisu Zeměměřič č. 06-10
[Server] Zeměměřičský věstník [Pošta]