[Home Page]

Malá gratulace

Dne 26. srpna oslavil v plné síle a pracovním nasazení náš profesní kolega a kamarád ing. Jiří Rydval své šedesáté páté narozeniny.

Ing. Jiří Rydval se narodil 26. 8.1941 v Praze, kde také studoval na ČVUT, fakultě stavební, obor geodézie, kde absolvoval v roce 1963. Od roku 1993 je ředitelem KÚ Blansko, později KP Blansko. Na této židli ve stejné kanceláři odborně pracuje a tvoří bezmála sedmnáct let (viz foto).

Za mimopracovní odborné aktivity můžeme zmínit činnost znalce v oboru geodézie a kartografie, práci asistenta národního delegáta v komisi 7 pro katastr v českém národním komitétu pro FIG a v neposlední řadě jeho členství a aktivní působení v radě ČSGK.

Všichni gratulujeme a přejeme další dlouhá léta strávená prací i odpočinkem.

Ing. Jaroslav Švec, člen Rady ČSGK

vyvěšeno: 06.10.2006
poslední aktualizace: 16.11.2006
ID článku: 2285


Z časopisu Zeměměřič č. 06-10
[Server] RůznéZeměměřičský věstník [Pošta]