[Home Page]

Rozšiření nabídky grafických informací dostupných dálkovým přístupem k ISKN

Od 11.10.2006 bude postupně rozšiřována nabídka grafických informací, které jsou dostupné prostřednictvím dálkového přístupu (DP) o skenované rastrové mapy katastru nemovitostí. Na rozdíl od digitální katastrální mapy (DKM), která je v aplikaci DP dostupná v současné době, a která je průběžně v ISKN aktualizována ve stejném intervalu jako popisná data (cca 2 hod.), jsou rastrové katastrální mapy, označované též jako orientační mapy parcel, platné pouze k okamžiku skenování . Aktuální změny hranic parcel v těchto mapách budou ale signalizovány zobrazením vektorové kresby zplatněných geometrických plánů. Mapové listy dotčené změnou budou minimálně 1x ročně přeskenovány. Katastrální mapa digitalizovaná (KM-D) bude prozatím rovněž zobrazována v rastrové podobě aktualizované ve čtvrtletních intervalech. Vzhledem k těmto okolnostem není možné považovat zobrazení rastrové katastrální mapy za zobrazení aktuálního stavu a tisk kopie této mapy za plnohodnotnou kopii katastrální mapy (na rozdíl od obdobného výstupu z DKM). V nejbližší verzi aplikace DP budou proto upraveny některé funkce a terminologie.

Rastrové mapy budou vystavovány vždy v územním rozsahu celého katastrálního pracoviště. Seznam pracovišť, jejichž data rastrová data byla již do DP importována, bude do doby pokrytí celého území České republiky uveřejněn na www stránkách úřadu.

Ing. Tomáš Chotěnovský, ředitel odboru služeb uživatelům, Český úřad zeměměřický a katastrální

vyvěšeno: 11.10.2006
poslední aktualizace: 12.10.2006
ID článku: 2292
další informace: www.cuzk.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 06-11
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Internet
[Pošta]