[Home Page]

Úředně oprávněný zeměměřický bakalář - ÚOZBc.

Vážená redakce,
nepatřím sice mezi psavce, ale problematika ÚOZI i pro bakaláře v časopise Zeměměřič 10/06 mne nemůže nechat v klidu. Už ze zkratky ÚOZI je patrné, že se jedná o inženýra. Nemám nic proti bakalářům a jiným formám, ale domnívám se, že tato zkratka by měla příslušet pouze inženýrům s náležitou praxí . Nechť bakaláři a magistři používají analogicky s ČKAIT například „ úředně oprávněný bakalář“ . Nedegradujme prosím náš velmi zajímavý obor a ponechme ÚOZI inženýrům, vybudujme třeba ÚOZBc...

Ing. Marek Burda, Praha

Poznámka redakce: Jeden z mála ohlasů na zpřístupnění úředního oprávnění ÚOZI i bakalářům.

redakce

vyvěšeno: 18.10.2006
ID článku: 2301
další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2243


Z časopisu Zeměměřič č. 06-11
[Server] Resort ČÚZKGeodézie [Pošta]