[Home Page]

Městský úřad zlepšil svou činnost v oblasti správy katastru nemovitostí pomocí technologie 3D

Významné ocenění získal městský úřad za svůj projekt Integrovaného systému správy katastru nemovitostí. Cena se udělovala v kategorii „Geoprostorové mapování a katastr nemovitostí.“

Projekt městského úřadu byl součástí širšího programu zaměřeného na zlepšení výkonu státní správy a jejích služeb. Cílem programu bylo zefektivnění administrativních postupů a zavedení moderní informační technologie za účelem pomoci státní správě při lepším uspokojování potřeb svých občanů.

Jednou z oblastí konkrétního zájmu bylo vedení katastru nemovitostí. Tato funkce má přímý dopad nejenom na budoucí rozvoj infrastruktury, ale také na možnost stanovit cenu nemovitostí a na výběr daní. Vzhledem k tomu, že městský úřad neměl k dispozici řešení GIS, byl nucen vycházet ze zastaralých map a ručně získávaných informací, které byly z velké části nesprávné. V důsledku tohoto stavu byly jeho informace úplné pouze ze 30 procent.

Na základě implementace svého integrovaného kartografického systému se město stalo prvním městem ve státě, které využívá technologii 3D pro správu katastru nemovitostí. Součástí projektu byl mimo jiné sběr dat, v rámci kterého byly pořízeny letecké snímky, fotogrammetrické vyhodnocení, soupis nemovitostí prováděný dům od domu, ověřování stávajících informací o pozemcích a jejich porovnání s novými informacemi, což v konečném důsledku znamenalo zařazení téměř 90 000 nemovitostí do databáze. Jako výsledek tohoto úsilí může městský úřad nyní rychle identifikovat všechny typy staveb nacházející se na katastrálním území města a podrobně specifikovat veřejné služby, které jsou dostupné v rámci jednotlivých zón.

Jak uvedl starosta města: „Náš nový katastrální systém je pro obyvatele města výjimečně přínosný. Pomáhá nám snižovat veřejné výdaje, poskytuje nám spolehlivou databázi a komplexní podporu všech veřejných služeb, kontrolu urbanistického rozvoje a nástroj pro účely výběru daně z nemovitostí, což nám umožňuje přijímat kvalifikovanější rozhodnutí týkající se budoucího rozvoje našeho města.“
Pomocí produktů nového SW se městský úřad přesvědčil, jak snadno lze sloučit topografické informace z digitálního modelu terénu s katastrálními a finančními informacemi. Implementovaný SW poskytuje všechny nástroje, které jsou zapotřebí pro rychlé a efektivní vyhledávání veškerých dat, a je zcela integrován do existujících systémů používaných městským úřadem.

Jak zdůraznil zástupce ředitele katastrálního úřadu města: „Rozhodli jsme se v případě tohoto projektu pro tento software, protože nabízí mnohostranné funkce v oblasti designu, lze jej integrovat s databázemi, jako jsou SQL Server a Oracle, a je schopen součinnosti s ostatními systémy, včetně celé řady systémů, které používá náš městský úřad.“

Mezi výhody, které nový katastrální systém přinesl městu a jeho občanům, patří:
* Plánovaná návratnost investic vložených do tohoto projektu se pohybuje okolo 12 měsíců, avšak nový systém se zaplatí nejdéle do šesti měsíců. Podstatná část návratnosti pochází z osmiprocentního zvýšení výběru daní z nemovitostí, které vyplynulo z odhalení více než 15 000 obytných a komerčních staveb neevidovaných v předchozí databázi.
* Občané města využívají zvýšené efektivity administrativních činností, což jim například umožňuje rychlejší placení daní a získávání spolehlivých informací z katastru nemovitostí. Doba potřebná na poskytnutí služby se v případě osobního kontaktu s klientem zkrátila ze tří hodin na méně než půlhodinu a doba potřebná pro provedení fyzické kontroly nemovitosti se zredukovala ze tří týdnů na méně než týden.
* Vzhledem k tomu, že se naše město nachází v oblasti hurikánů, mohou občané zároveň využívat možnosti integrovat informace z katastru nemovitostí s mapou hydrologického rizika, kterou má radnice k dispozici. V případě hurikánu to umožní radnici vymezit bezpečné zóny a evakuační trasy a minimalizovat tak ztráty na životech.

Více informací o vítězném projektu města Tampico a o všech ostatních projektech, které se ucházely o cenu BE Award za rok 2006, naleznete na webových stránkách www.be.org/awards.

redakce

vyvěšeno: 19.10.2006
ID článku: 2303
další informace:www.bentley.com/cs-CZ/Corporate/News/Quarter+4/Tampico.htm
www.be.org/awards


Z časopisu Zeměměřič č. 06-12
[Server]
Katastr nemovitostí
GIS Ze zahraničí
[Pošta]