[Home Page]

GeoCup 2006 - studentská soutěž v geoinformačních dovednostech

Studentskou soutěž v geoinformačních dovednostech s názvem ´GeoCup´ pořádá letos již podruhé na Fakultě životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem u příležitosti Dne GIS.

Soutěž je určena všem studentům (převážně geovědních disciplín) českých vysokých škol, případně škol středních. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích s různým zaměřením. Ve stanoveném časovém limitu mají studenti za úkol vyřešit praktickou úlohu buď z oblasti tvorby mapové kompozice či z oblasti praktické analýzy dat. Soutěž je nezávislá na softwarové platformě a každý soutěžící má možnost si zvolit k řešení úkolu libovolný nástroj. Soutěž je jednodenní a proběhne 16. listopadu 2006.

Zpráva z loňského ročníku vyšla v odborném časopise ´ArcRevue´. http://www.arcdata.cz/download/doc/GISDay/2005/FZP.pdf. Další informace naleznete na webu soutěže: http://fzp.ujep.cz/kig/geocup.

Tomáš Dolanský, geocup@ fzp.ujep.cz

vyvěšeno: 23.10.2006
ID článku: 2305
další informace:fzp.ujep.cz/kig/geocup
www.arcdata.cz/download/doc/GISDay/2005/FZP.pdf
www.arcdata.cz/akce/den-gis
www.geoinformace.cz/diar


Z časopisu Zeměměřič č. 06-11
[Server]
GIS
Školství Z domova
[Pošta]