[Home Page]

Zhuštěný průvodce otázkami ke zkouškám ÚOZI

Poznámka k příspěvku »Chystáte se na ÚOZI?« vyvěšeném dne 29. 10. 2006 na webu Zeměměřiče:

Pánové ing. Michal Novák a ing. Jan Koukal si rozhodně zaslouží poděkování za nezištnou činnost při vzdělávání zeměměřičů. Poskytnout na 84 stranách (http://geodet.beruna.cz/text-ke-stazeni) zdarma profesním kolegům zhuštěného průvodce otázkami ke zkouškám UOZI, no klobouk dolů!!!

Vážení geodeti, nezapomeňte však, že jste »odsouzeni« k celoživotnímu vzdělávání vlivem technického pokroku a neustálého legislativního pohybu. V lednu 2007 zanikne účinnost starého a nabude účinnost nového stavebního zákona – včetně prováděcích vyhlášek, zřejmě nebude platnosti i nová prováděcí vyhláška katastrálního zákona a zákona o zápisu vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a technické normy uvedené v příloze prováděcí vyhlášky zákona o zeměměřictví se také poměrně rychle mění a vyvíjejí.

Petr Polák

vyvěšeno: 01.11.2006
ID článku: 2311
další informace:geodet.beruna.cz/text-ke-stazeni
www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2294


Z časopisu Zeměměřič č. 06-11
[Server] Resort ČÚZKGeodézie [Pošta]