[Home Page]

Školství v Zeměměřiči a GEOinformaci

Redakce časopisů Zeměměřič a GEOinformace a stejnojmenných webových serverů www.zememeric.cz a www.geoinformace.cz chce nově významněji rozšířit svoje aktivity v oblasti školství. Ve spolupráci s oborovými katedrami plánujeme tyto tři tematické sekce:
1. Na webu bude uveden termín obhajob ročníkových, bakalářských, diplomových, disertačních a habilitačních prací s plným názvem jednotlivých prací
2. V sekci školství na webu i v časopisech by mohly být uveřejněny abstrakty obhájených prací
3. Plánujeme jednou za rok vydat CD-ROM obhájených prací na VŠ v plném znění.

Uveřejněním prací (termín obhajob a plný název, abstrakty, plné znění) se jednotlivým autorům naskýtá jedinečná příležitost ukázat se svým potenciálním zaměstnavatelům. Škola se zároveň dostává do většího povědomí širšímu okruhu odborníků, prostřednictvím uveřejněných prací má šanci vybudovat svou image a vymezit svou působnost na poli vysokých škol v České republice.

Pomocí tohoto projektu se všechny zúčastněné strany pokusí oživit psaní smysluplných odborných prací, které mají i budoucí využití a neskončí zakonzervované pouze za dveřmi konkrétní knihovny či doma v šuplíku. Pro studenty se CD-ROMy jistě stanou unikátním stěžejním studijním dílem a materiálem. Dnes je těžké a mnohdy i prakticky nemožné se dostat k napsaným odborným pracím v České republice, díky CD-ROMům by však byl tento palčivý problém jednou provždy vyřešen.

CD-ROM bude vytvořen na bázi partnerství časopisů Zeměměřič a GEOinformace a vysokých škol. CD-ROM bude neprodejný, v několika kusech bude zaslán zpět na jednotlivé katedry zapojené do projektu, jako příloha se stane součástí dvou odborných oborových časopisů v České republice. Placeno bude penězi sponzorů a z reklamního prostoru na CD-ROMu. Práce budou na CD-ROMu v textové podobě s možností rastrových grafických příloh. Záleží na každé zúčastněné straně, která data a informace do CD-ROMu poskytne.

Pokud z nejrůznějších důvodů nebude moci být zveřejněno plné znění diplomové práce, bude zveřejněna pouze anotace. U každé práce bude uveden autor, vedoucí i oponent a samozřejmě škola, kde práce vznikla. Autorská práva zůstanou zachována autorovi i škole. Odborné časopisy se stanou pouze nosným médiem. Každý student, který poskytne svoji práci na prezentační CD-ROM, získá zdarma jako odměnu předplatné časopisu GEOinformace nebo Zeměměřič (podle vlastního výběru) na následující rok. U škol, které se z nejrůznějších důvodů nebudou chtít do akce zapojit, bude uveden i tento důvod nezapojení. Věříme, že tato nabídka našich časopisů školy i studenty osloví, a pokud to napoprvé ještě nevyjde, učiní školy náležitá opatření ve své administrativě, aby se v dalších letech mohla škola zapojit do tohoto celorepublikového školského prezentačního programu.

Redakce již se školami navázala v této věci kontakt a zveřejňování diplomek se jeví u některých škol jako velmi složitý problém. Naopak některé školy to již sami automaticky dělají. Kordinátor projektu Jakub Zmrzlík první přehled diplomek na školách chystá již na blízkou budoucnost a věříme, že mu školy vyjdou maximalně vstříct. Už o tom jednáme přes rok, takže jsou na školách dobře informováni a projekt by se měl konečně zdarně naplnit.

Jakub Zmrzlík, koordinátor projektu
kubazmrzlik@ seznam.cz
sweb.cz/kubazmrzlik
www.zememeric.cz/kartografie/k1.htm


Radek PETR, Josef Hnojil
vydavatelství časopisů GEOinformace a Zeměměřič
Klaudian Praha, s.r.o., Ostrovského 3
150 00 Praha 5, redakce@ geoinformace.cz www.zememeric.cz www.geoinformace.cz

Jakub Zmrzlík, koordinátor projektu

vyvěšeno: 07.11.2006
ID článku: 2314


Z časopisu Zeměměřič č. 06-12
[Server] ŠkolstvíZajímavosti [Pošta]