[Home Page]

Geopárty 2006

Brno, 20.11. 2006: Dovoluji si všem příznivcům geodetického oboru podat zprávu o vydařeném průběhu Geopárty 2006.

Tradiční akce pořádána studenty 4. ročníku Geodézie VUT v Brně se konala po devětadvacáté, dne 20.11. 2006 v Brně. Hlavním úkolem tohoto setkání bylo přivítání studentů prvního ročníku mezi geodety-studenty a jejich pasování do stavu geodetického, což jim snad už nikdo ´neodpáře´ a budou na to vždy patřičně hrdí. (Dle patřičného protokolu pasování provedli: doc. ing. J. Weigel CSc., doc. ing. J. Vitásek,CSc.). Novopečené příslušníky Cechu zeměměřičského bylo snadné rozpoznat od dalších 250 účastníků Geopárty. Na čele se jim totiž skvěl otisk pasovacího razítka. Následující doprovodný program, jímž byli ´prvňáčci´ hlavními aktéry, byli soutěže a disciplíny (téměř) z praxe geodeta. Po hudební produkci skupiny Kreyn, která nás provázela celým večerem, proběhla tradiční pivní štafeta, kterou opět vyhráli studenti našeho ročníku. Členy vítězného týmu ponechme v anonymitě.

Půlnočním překvapením bylo vystoupení Geotanečnic – květů našeho ročníku v reflexních vestách a s výtyčkami. Na závěr úspěšného výstupu, za bouřlivého potlesku diváků, darovala děvčata jednu z rekvizit (papundeklovou ´totální stanici´ s parametry 1mm+1ppm) ing. Fr. Soukupovi, který jen obtížně skrýval dojetí.

Nechyběla samozřejmě ani tombola. Ceny byly pestré, od Atlasu ortofotomap až po 25 kg pytle mouky. Po zbývající čas se všichni družně bavili a seznamovali. Získávaní nových a upevňování starých kontaktů skončilo s koncem letošní Geopárty někdy nad ránem.

Doufáme, že se příští kulatý 30. ročník Geopárty, který budou mít poprvé v režii naši prémioví bakaláři, vydaří přinejmenším jako ten letošní. Závěrem děkujeme sponzorům, jež pořádání Geopárty 2006 umožnili, a prosíme o zachování přízně i pro nadcházející Geopárty 2007, na kterou se, z mnoha důvodů, už těšíme.

Za pořádající 4.ročník podal zprávu Pavel Šimorda

vyvěšeno: 28.11.2006
ID článku: 2326


Z časopisu Zeměměřič č. 06-12
[Server] ŠkolstvíZ domova [Pošta]