[Home Page]

Nové předpisy od 1.1. 2007

Geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku vyhotovený v období po 1. lednu 2007 do účinnosti nové vyhlášky.
www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=GEN:AKTUALITA:10750

Věcná břemena v nové vyhlášce
Dne 1.3. 2007 by měla nabýt účinnosti nová prováděcí vyhláška ke katastrálnímu zákonu a zákonu o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, která nahradí dosavadní vyhlášku č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podle této vyhlášky budou vyhotovovány i geometrické plány pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, na základě kterých bude tento rozsah vyznačován jako zvláštní prvek polohopisu v digitální mapě nebo digitalizované mapě v S-JTSK.
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=GEN:AKTUALITA:10751

přílohy na stránkách ČÚZK

redakce

vyvěšeno: 15.12.2006
poslední aktualizace: 02.03.2007
ID článku: 2343
další informace:www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=GEN:AKTUALITA:10750
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=GEN:AKTUALITA:10751
http://www.zememeric.cz/default.php?/clanek.php?zaznam=2392


Z časopisu Zeměměřič č. 06-12
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]