[Home Page]

Průvodce po 13. ročníku - 2006

AKCE

2. ples zeměměřičů, 2006/1+2, 27, 2006/1+2, 35, 2006/5, 35
3. ples zeměměřičů, 2006/12, 44
4. ročník Turnaje geodetů a kartografů 2006, 2006/4, 37, 2006/5, 15, 2006/12, 32 - 34
11. setkání uživatelů GEPRO a ATLAS, 2006/3, 19
12. Mezinárodní Česko–slovensko –polské geodetické dny, 2006/8+9, 45
16. kartografická konference, 2006/1+2, 14
42. Geodesia rallye ČR buší na dveře, 2006/8+9, 37
42. Geodetické informační dny, 2006/8+9, 15, 2006/10, 15
ČSGK připravuje podzimní semináře výhradně na pondělí, 2006/6+7, 34
Den otevřených dveří a ples SPŠZ, 2006/10, 5
Geodetický podzim na Slovensku , 2006/5, 39
Geopárty 2006, 2006/3, 33, 2006/11, 26
GEOS 2006 – 1. mezinárodní veletrh geodézie a kartografie, 2006/1+2, 1
GEOS 2006 (NATURA HRADEC), 2006/3, 25
GEOS 2006 – každý nemůže být první, 2006/4, 14 - 19
GEOS 2007 – 2. mezinárodní veletrh, 2006/12, 14
Historická událost ve vojenském mapování, 2006/1+2, 28
IMTA a SHOCart, 2006/1+2, 10
IMTA v Českém Krumlově – kartografická událost roku 2006, 2006/1+2, 9
Informace o dvou významných akcích FIG v roce 2006, 2006/10, 32 - 33
Intergeo East, 2006/5, 32 - 33
Kalendárium, 2006/10, 34
Kartografie na veletrzích cestovního ruchu, 2006/5, 16
Katastr v Brně se dočkal nové budovy, 2006/11, 8
Kde byl zdroj úspěchu v Mapě roku?, 2006/6+7, 7
Komerční Geoaplikace roku 2005 byly vyhlášeny, 2006/8+9, 36
Konference Voda a pozemkové úpravy, 2006/4, 10
Machina Mundi v NTM, 2006/1+2, 33
Mezinárodní konference pozemkových úprav, 2006/10, 33
Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu, 2006/5, 34
Navštívili jsme 13. slovenské geodetické dny, 2006/3, 34
Německé geodetické dny 2006, 2006/12, 46
Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně, 2006/5, 17
Pozvánka na 8. sjezd ČSGK, 2006/1+2, 34
Se společnostmi GEPRO, ATLAS a CGS na Moravě, 2006/12, 41 - 42
Seminář Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006, 2006/6+7, 34
Seminář Aplikace družicových měření v geodézii, 2006/12, 24
Seminář Digitální technické mapy města, 2006/12, 45
Seminář o nových katastrálních předpisech v Praze, 2006/1+2, 34 - 37
Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči, 2006/5, 37
Setkání geodetů 2006, 2006/6+7, 6
Setkání geodetů – třetí v řadě, 2006/8+9, 46
Soutěž Mapa roku zná své vítěze, 2006/6+7, 5 - 6
TourMap 2006, 2006/3, 32 - 33
V Třebíči přednášeli Fiala a Bláhová, 2006/12, 45
Výstava Mapy a hvězdář, 2006/10, 21
Z činnosti Klubu seniorů plzeňských zeměměřičů v roce 2004, 2006/6+7, 35 - 37
Zajímavé referáty z oblasti laserových skenovacích systémů prezentované na mezinárodní konferenci ve Vídni, 2006/1+2, 24 - 27

ČSGK

CLGE – Rada evropských zeměměřičů, 2006/8+9, 43 - 44
ČSGK od 7. sjezdu 8. března 2003 do 8. sjezdu 25. února 2006, 2006/4, 23 - 26
ČSGK – pobočka Pardubice, 2006/10, 34
ČSGK – současnost a perspektivy jeho rozvoje, 2006/12, 43 - 44
Děkujeme radě ČSGK za její práci pro Svaz, 2006/3, 34 - 37
Program činnosti ČSGK na období 2006 až 2008, 2006/5, 35 - 36
Usnesení 8. sjezdu ČSGK dne 25. února 2006 v Brně, 2006/4, 26

ČÚZK

Digitalizace archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru pro roky 2006 – 2007, 2006/1+2, 6 - 7
Je libo bakaláře pro ÚOZI?, 2006/10, 20
Jsou permanentní stanice GPS sítě CZEPOS v naší republice jediné?, 2006/10, 36 - 38
Nová prováděcí vyhláška, 2006/12, 36 - 38
Přehled základních zkušebních otázek – 2. část, 2006/3, 24 - 26
Rok 2005 v resortu ČÚZK, 2006/1+2, 4 - 5
Seznam nových ÚOZI za rok 2006, 2006/10, 21
ÚOZI a praxe v zahraničí, 2006/10, 20
Zpravodaj ČÚZK, 2006/1+2, 32

FIRMY SE PŘEDSTAVUJÍ

Kompletní geodetické práce na střední Moravě, 2006/12, 4 - 6
Prezentace firmy EuroGV, 2006/8+9, 17
Prezentace firmy GEODETIKA, 2006/12, 1

GEODÉZIE

Ještě k přehledu legislativních a technických předpisů..., 2006/8+9, 28
Práce v zahraničí, 2006/6+7, 10
Přehled legislativních a technických předpisů, které mají vazbu na zeměměřictví ve výstavbě, 2006/6+7, 8 - 9
Sborník rozhodnutí, 2006/6+7, 10
Souřadnicové systémy na území Polska, 2006/11, 18 - 20
Stručný průvodce geodeta návrhy vyhlášek k novému stavebnímu zákonu, 2006/11, 11 - 13
Stručný průvodce geodeta novým stavebním zákonem, 2006/8+9, 6 - 10
Struveho oblouk na seznamu UNESCO, 2006/6+7, 11
Výňatky z ceníků, 2006/8+9, 26 - 28
Vysouvané tunely metra pod Vltavou, 2006/11, 14 - 17
Zajímavé referáty z oblasti laserových skenovacích systémů prezentované na mezinárodní konferenci ve Vídni, 2006/1+2, 24 - 27

GPS

Jsou permanentní stanice GPS sítě CZEPOS v naší republice jediné?, 2006/10, 36 - 38
První rok zkušeností s nasazením GPS v síti CZEPOS, 2006/1+2, 8 - 9
Připojení navigačního PŘÍSTROJE A POMŮCKY GPS k síti CZEPOS, 2006/3, 16 - 18

HISTORIE

»Kulatá« výročí z dějin českého zeměměřictví, 2006/5, 38
George Biddell Airy a Viktoriánská hvězdárna, 2006/6+7, 13
Greenwich – Historie královské hvězdárny, 2006/5, 26 - 27
Joan Blaeu: Atlas maior 1665, 2006/3, 10 - 15
John Harrison a zjišťování zeměpisných délek, 2006/3, 4 - 7
Mapa Ještědských a Jizerských hor z roku 1927 a její tvůrce, 2006/11, 4 - 5
Naše redakce se stala největším distributorem Atlasu Maior 1665 v ČR, 2006/12, 29
Osobnosti našeho oboru, 2006/3, 7
Templáři v Čejkovicích a komtur Ekko, 2006/11, Přebal II
Tři výročí v roce 2006, 2006/3, 8 - 9
Zeměměřické památky v ČR (díl 13.) – Praha: z Malé Strany na Staré Město, 2006/1+2, 29 - 31
Zeměměřické památky v ČR (díl 14.) - Praha: staroměstskými uličkami, 2006/3, 28 - 31
Zeměměřické památky v ČR (díl 15.) - Praha: kolem Staroměstského náměstí, 2006/4, 27 - 30
Zeměměřické památky v ČR (díl 16.) - Praha: centrum, 2006/5, 28 - 31
Zeměměřické památky v ČR (díl 17.) - Praha: od planetária k fakultě, 2006/6+7, 28 - 30
Zeměměřické památky v ČR (díl 18.) - Praha: z Vinohrad na Jižní Město, 2006/8+9, 41 - 42
Zeměměřické památky v ČR (díl 19.) - Praha: Olšanské hřbitovy, 2006/10, 28 - 31
Zeměměřické památky v ČR (díl 20.) - Praha: další hřbitovy a základna jako bonus, 2006/11, 28 - 31
Zeměměřické památky v ČR (díl 21.) - Praha: observatoře a dodatky, 2006/12, 30 - 31
Zeměměřické postřehy ze zahraničí, 2006/5, 18 - 19

KARTOGRAFIE

16. kartografická konference, 2006/1+2, 14
Historická událost ve vojenském mapování, 2006/1+2, 28
IMTA a SHOCart, 2006/1+2, 10
IMTA v Českém Krumlově – kartografická událost roku 2006, 2006/1+2, 9
Joan Blaeu: Atlas Maior 1665, 2006/1+2, 11 - 13, 2006/3, 10 - 15
Kartografická společnost bilancovala v Brně, 2006/8+9, 29 - 31
Kartografie na veletrzích cestov. ruchu, 2006/5, 16
Kde byl zdroj úspěchu v Mapě roku?, 2006/6+7, 7
Mapa Ještědských a Jizerských hor z roku 1927 a její tvůrce, 2006/11, 4 - 5
Naše redakce se stala největším distributorem Atlasu Maior 1665 v ČR, 2006/12, 29
Plastické mapy jsou pro veřejnost názornější, 2006/11, 6 - 7
Soutěž Mapa roku zná své vítěze, 2006/6+7, 5 - 6
Templáři v Čejkovicích a komtur Ekko, 2006/11, Přebal II
TourMap 2006, 2006/3, 32 - 33

KATASTR

Dotaz do Vševědny: Zneužil katastrální úředník informace?, 2006/3, 27
Katastr v Brně se dočkal nové budovy, 2006/11, 8
Moderátor televizního pořadu se přiznal k úplatku na KÚ, 2006/3, 36
Nová prováděcí vyhláška, 2006/12, 36 - 38
Ověřování a potvrzování GP, 2006/4, 10 - 11

KGK

Anketa k časové kalkulaci geodetických prací, 2006/8+9, 25
Podíl KGK na novelizaci legislativy, 2006/8+9, 4 - 5
Příspěvek ke tvorbě cen geodetických prací, 2006/8+9, 20 - 25
Technické dílo roku, 2006/8+9, 13
Ze zprávy o činnosti KGK, 2006/8+9, 14 - 19

POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Meandrující řeka a PÚ, 2006/11, 9

PŘEČTĚTE SI

Linde Praha – knižní novinky na leden 2006, 2006/3, 38
Monitoring tisku o geomatice mezi »půlkami«, 2006/4, 36 - 38

PŘÍSTROJE A POMŮCKY

HIPER+ (GEODIS), 2006/3, 2, 2006/5, 2, 2006/8+9, 11, 2006/10, 11, 2006/11, 2, 2006/12, 2
Internetový obchod (Geodetické centrum), 2006/3, 33, 2006/4, 2, 2006/5, 9, 2006/6+7, 17, 2006/8+9, 35, 2006/10, 5, 2006/11, 21
Internetový obchod (GEUSWARE), 2006/3, 18, 2006/4, 13, 2006/5, 21, 2006/6+7, 33, 2006/8+9, 25, 2006/10, 21, 2006/11, 32, 2006/12, 15
Internetový obchod (SOKKIA), 2006/8+9, 47
Kolíky (Hedera Zima), 2006/11, 13, 2006/12, 23
LEICA GX1230 GG / ATX1230 GG (GEFOS), 2006/5, 40, 2006/8+9, 48, 2006/12, 48
LEICA SmartStation (GEFOS), 2006/1+2, 40
LEICA Systém 1200 (GEFOS), 2006/11, 36
LEICA TCA2003 – Online komunikace s přístrojem a automatické měření, 2006/11, 32
MUTOH CAD DraftStation RJ-900 (GEODIS), 2006/8+9, 12
Nové ekonomické totální stanice zn. SOKKIA řady 30RK, 2006/1+2, 38
PENTAX R-300DNX (GEOPEN), 2006/12, 19
PENTAX R-300X (GEOPEN), 2006/4, 19, 2006/8+9, 23, 2006/10, 19
PENTAX V-200 (GEOPEN), 2006/12, 19
PENTAX W-800 (GEOPEN), 2006/12, 19
ProMark™ 3 (Geodetické centrum), 2006/12, 7
První rok zkušeností s nasazením GPS v síti CZEPOS, 2006/1+2, 8 - 9
Přání firmy NATURA HRADEC, 2006/4, 30
Sběr a zpracování dat pro GIS (JEDRUCH), 2006/3, 26, 2006/5, 11
SDL50 (SOKKIA), 2006/6+7, 39
Série 230RM (SOKKIA) , 2006/3, 39
Série 30RK (SOKKIA), 2006/1+2, 39, 2006/4, 39
SET530RK3 (SOKKIA), 2006/11, 35
Signální barvy (NATURA HRADEC), 2006/1+2, 10, 2006/5, 7
SRX (SOKKIA), 2006/12, 47
TCR 803 POWER (GEFOS), 2006/4, 40, 2006/6+7, 40, 2006/10, 40
TOPCON GPT-7000i (GEODIS), 2006/6+7, 2, 2006/8+9, 2, 2006/10, 2
TOPCON GPT-3000LN (GEODIS), 2006/1+2, 2
TPS 400 Ultra (GEFOS), 2006/3, 40
TPS 800 Ultra (GEFOS), 2006/3, 40
TRIMBLE 5503 (GEOTRONICS), 2006/8+9, 38, 2006/11, 10
TRIMBLE R6 (GEOTRONICS), 2006/12, 8
TRIMBLE R8 (GEOTRONICS), 2006/3, 12, 2006/4, 12, 2006/5, 12, 2006/10, 12
TRIMBLE S6 (GEOTRONICS), 2006/6+7, 12
Z-MAX®.Net (Geodetické centrum), 2006/12, 20

RŮZNÉ

Bude státní CZEPOS sledovat kamióny?, 2006/6+7, 35
C. F. Gauss – pozapomenuté výročí, 2006/1+2, 32
Docent Šíma – emeritní předseda resortu, fotogrammetrie, muzikant, zpěvák, sokol a ..., 2006/4, 6 - 9
Geodetická fotografická soutěž z prázdnin, 2006/11, 25 - 27
Jak rád bych se stal ÚOZI, ale..., 2006/10, 23 - 27
Kdo vyhrál víno Komtur Ekko z Templářských sklepů?, 2006/12, 38
Legendy českého zeměměřictví slaví významná životní jubilea, 2006/1+2, 37
Mají geodeti patrona?, 2006/5, 24
Malá gratulace, 2006/10, 34
Moderátor televizního pořadu se přiznal k úplatku na KÚ, 2006/3, 36
Osmdesátiny profesora Zbyňka Nádeníka, 2006/3, 32
SOUTĚŽ – ZÚ dokumentace, 2006/11, Přebal IV
Vysouvané tunely metra pod Vltavou, 2006/11, 14 - 17
Významné životní jubileum docenta ing. Jiřího Šímy, CSc., 2006/4, 4 - 5
Země a hvězdy, 2006/4, 5

SERVIS ZEMĚMĚŘIČE

Informace pro předplatitele, 2006/11, Přebal I
Jaký je a jaký má být Zeměměřič?, 2006/3, 20 - 21
Katalog geodetických firem na webu, 2006/5, 23 - 24
Kolmanova diskotéka vzdělávacích CD-ROMů, 2006/6+7, 38
Krádeže, 2006/1+2, 27, 2006/1+2, 38, 2006/4, 38, 2006/8+9, 35
PROLAND pro každého – omluva, 2006/5, 33
Průvodce po 12. ročníku – 2005, 2006/1+2, 18 - 23
Second hand, 2006/1+2, 38, 2006/4, 38, 2006/5, 38, 2006/6+7, 11, 2006/11, Přebal I, 2006/12, 35
Volná místa, 2006/1+2, 27, 2006/1+2, 38, 2006/3, 38, 2006/4, 38, 2006/5, 38, 2006/6+7, 10 - 11, 2006/8+9, 35, 2006/10, 5, 2006/11, Přebal I, 2006/11, 25, 2006/12, 35, 2006/12, 36
Výzva všem geodetům – absolventům kombinovaného studia, 2006/5, 24
Zeměměřič a GEOinformace na Slovensku v roce 2006 levnější, 2006/1+2, 23

SMUTNÉ ZPRÁVY

Malá vzpomínka, 2006/8+9, 44
Opustili nás, 2006/10, 35
Zemřel ing. Jaroslav Ondrůšek, 2006/1+2, 5

SOFTWARE

11. setkání uživatelů GEPRO a ATLAS, 2006/3, 19
AND pro každého, 2006/5, 22
Archiv-WEB v nové verzi, 2006/3, 9
GEPRO podporuje vzdělávání, 2006/10, 22
GEUS 13.0 VFK (GEUSWARE), 2006/1+2, 23
MISYS (GEOS), 2006/10, 39
MISYS-CAR Portál ocení nejen geodet, 2006/11, 24
MISYS: první tisícovka, 2006/6+7, 14 - 15
POZEM v novém kabátě, nad MSTN v8, 2006/5, 25
Práce s VFK – novým výměnným formátem, 2006/4, 13
ProGEO – užitečný nástroj pro geodety, 2006/4, 20 - 21
PROLAND pro každého, 2006/4, 22
První měsíc s VFK za námi, 2006/1+2, 15
Se společnostmi GEPRO, ATLAS a CGS na Moravě, 2006/12, 41 - 42
Tvorba GP v prostředí GmP, 2006/3, 22 - 23
Ve znamení verze 8 systému KOKEŠ, 2006/8+9, 34 - 35
VKM + G-NET/W (S. Sedláček), 2006/1+2, 28

ŠKOLSTVÍ

4. ročník Turnaje geodetů a kartografů 2006, 2006/12, 32 - 34
Alkogyroskop – diplomová práce, 2006/10, 17
Anketa z průmyslovky, 2006/12, 15
Certifikované kurzy na ČVUT v Praze, 2006/12, 28
Diplomky v anotacích nebo v plném znění?, 2006/10, 14 - 17
Diplomová práce mapovala naše odborná periodika, 2006/10, 14
Geodeťák ve Starouši z pohledu asistenta, 2006/12, 25 - 27
Geodeti do světa, 2006/10, 4
Jak jsem se dostal na geodézii, 2006/10, 5
Jaké máme soutěže na školách, 2006/12, 23 - 24
Juniorstav 2007, 2006/12, 22
Mé budoucí projekty, 2006/10, 4
Nově akreditovaný bakalářský a magisterský studijní obor Geoinformatika na ČVUT, 2006/10, 18 - 19
Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně, 2006/5, 17
Prezentace oboru Geodézie a kartografie Fakulty stavební ČVUT na středních školách v ČR, 2006/12, 21 - 22
Současní studenti jsou většinou líní, 2006/12, 12 - 14
Současný stav ve vzdělávání na střední škole ve studijním oboru Geodézie a kartografie, 2006/12, 9 - 11
Státní závěrečné zkoušky na ČVUT, 2006/10, 6 - 13
Střední odborné školy a zeměměřictví, 2006/12, 16 - 17
Školství v Zeměměřiči a GEOinformaci, 2006/12, 18
V geodézii není bakalář jako bakalář, 2006/11, 21 - 23
Vysokoškoláků je málo, 2006/10, 5
Výuka Speleologického mapování na oboru G+K VUT v Brně, 2006/6+7, 26 - 27

VÚGTK

Monitoring médií pod drobnohledem, 2006/4, 33 - 35

VÚGTK - NZK

Budování a modernizace kosmických prostředků pro řešení úloh geodézie, kartografie a navigace, 2006/6+7, 31 - 33
Fotogrammetrie pohyblivých objektů pomocí digitální amatérské kamery , 2006/11, 33 - 34
Inteligentní tachymetr a digitální kamera: low-cost ale high-tech, 2006/5, 20 - 21
Nová generace digitálních modelů terénu Rakouska, 2006/4, 31 - 32
Ověřování EGNOS – Výsledky měření během zkušebního období, 2006/8+9, 39 - 40
Systém založený na znalosti pro definici kartografického jazyka, 2006/12, 39 - 40
Umístění oceánografických bójí pomocí geografické lokalizace s použitím satelitu, 2006/1+2, 16 - 17

WWW

CD-ROM Geomatika 2005, 2006/1+2, 33

ZAHRANIČÍ

Estonská geodetická společnost oslavovala 80. výročí svého vzniku, 2006/8+9, 32 - 33
Geodetický podzim na Slovensku , 2006/5, 39

ZAJÍMAVOSTI

»Kulatá« výročí z dějin českého zeměměřictví, 2006/5, 38
Důlně měřická dokumentace zpřístupněných jeskyní v ČR, 2006/6+7, 15 - 17
Když sníh padá vodorovně… (fotoreportáž), 2006/3, 1
Krádež jeskyně Ementál?, 2006/5, 4 - 5
Kráska v nesnázích s geomatikou, 2006/12, 35
Speleologické mapování, 2006/5, 6 - 14, 2006/6+7, 17 - 25
Svátek geodetů na nevěřícího Tomáše 3. Července, 2006/6+7, 4
Svatý Tomáš – patron geometrů, 2006/6+7, 4
Zeměměření pro orientační běh, 2006/11, Přebal III
Zeměměřické památky v ČR (díl 13.) – Praha: z Malé Strany na Staré Město, 2006/1+2, 29 - 31
Zeměměřické památky v ČR (díl 14.) - Praha: staroměstskými uličkami, 2006/3, 28 - 31
Zeměměřické památky v ČR (díl 15.) - Praha: kolem Staroměstského náměstí, 2006/4, 27 - 30
Zeměměřické památky v ČR (díl 16.) - Praha: centrum, 2006/5, 28 - 31
Zeměměřické památky v ČR (díl 17.) - Praha: od planetária k fakultě, 2006/6+7, 28 - 30
Zeměměřické památky v ČR (díl 18.) - Praha: z Vinohrad na Jižní Město, 2006/8+9, 41 - 42
Zeměměřické památky v ČR (díl 19.) - Praha: Olšanské hřbitovy, 2006/10, 28 - 31
Zeměměřické památky v ČR (díl 20.) - Praha: další hřbitovy a základna jako bonus, 2006/11, 28 - 31
Zeměměřické památky v ČR (díl 21.) - Praha: observatoře a dodatky, 2006/12, 30 - 31
Zeměměřické postřehy ze zahraničí, 2006/5, 18 - 19

ŽERTY STRANOU

Dotaz do Vševědny: Zneužil katastrální úředník informace?, 2006/3, 27

redakce

vyvěšeno: 28.12.2006
poslední aktualizace: 04.01.2007
ID článku: 2346


Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
[Server] Průvodce číslem [Pošta]