[Home Page]

Kartografická tvorba a tiskové výstupy v ArcGIS 9.1

23. - 24. 1. 2007 se na Přírodovědecké fakultě UK Praha na Albertově 6 v učebně K1 uskuteční GIS kurz Kartografická tvorba a tiskové výstupy v ArcGIS 9.1. Kurz je určen studentům i dalším zájemcům o využívání GIS v kartografické praxi. Zájemci musí mít v Praze trvalé bydliště, zaměstnání či v Praze studovat. Seminář probíhá v rámci jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu hl. m. Praha za podpory prostředků EU a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Program:
úterý 23. ledna 2007
08.00 - 10.00 úvod do problematiky GIS
10.15 - 12.00 ukládání dat (principy geodatabáze)
13.00 - 15.00 vytváření a klasifikace dat, výběry (mj. vektorizace, práce s atributovou tabulkou)
15.15 - 16.30 postup při vizualizaci dat pro kartografické výstupy

středa 24. ledna 2007
08.00 - 09.30 základy kartografické generalizace
09.45 - 12.00 kartografické vyjadřovací prostředky
13.00 - 15.15 vytváření layoutu mapy
15.30 - 16.15 předtisková příprava, používání dalšího SW

Zájemci o kurz se musí řihlásit do 19. ledna na elektronické adrese blaha4@natur.cuni.cz

Jakub Zmrzlík

vyvěšeno: 10.01.2007
ID článku: 2351

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jakub Zmrzlík a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 06-12
[Server] KartografieŠkolství [Pošta]