[Home Page]

Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006

V letošním roce probíhá již 9. ročník prestižní kartografické soutěže Mapa roku. A co vedlo před téměř desíti lety k založení tohoto kartografického klání? „K vytvoření soutěže Mapa roku nás inspirovaly soutěže jako Známka roku, Kniha roku, Sportovec roku či Atlet roku. Nešlo přitom ani tak o nějaké velké mediální zviditelnění se, protože je to odborná soutěž. Naším cílem bylo dosáhnout toho, aby se minimálně při vyhlášení výsledků soutěže výrobci map sešli. Aby zde navázali kontakty, případně vyřešili problémy, pokud nějaké mezi nimi existují.“ objasnil předseda hodnotící komise a zakladatel soutěže Mapa roku doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc., který je zároveň vedoucím Katedry geoinformatiky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Samotné setkání producentů map však není jediným cílem této soutěže. Kartografická společnost ČR chce prostřednictvím soutěže Mapa roku zhodnotit kvalitu kartografických děl vydávaných na území České republiky a ocenit producenty map, kteří dodržují kartografické zásady tvorby map a jejich díla tak jsou kvalitní a pro společnost přínosná. Přitom samotní producenti map se podle slov docenta Voženílka na Kartografickou společnost ČR mohou o případnou radu, která by vedla ke správnému kartografickému zpracování, obrátit.

Za uplynulých osm ročníků je zřejmé, že si soutěž získává čím dál tím větší oblibu. Můžeme tak soudit nejen podle toho, že se rok od roku účastní více produktů, ale také na slavnostní vyhlášení na veletrhu Svět knihy v Praze se schází čím dál tím více diváků (letos 4. května). Neskromným cílem organizátorů soutěže je, aby i ten letošní ročník byl o něco lepší, než ten předchozí. Aby se opět stal rekordním v počtu přihlášených producentů a hodnocených produktů, aby se podařilo do soutěže získat další vydavatelství a tím pádem co nejlépe zhodnotit veškerou kartografickou produkci v České republice. Stejně tak jako v případě vydavatelství je také cílem navýšit počet studentů, kteří soutěží v kategorii Kartografické výsledky studentských prací.

Další informace, pravidla soutěže, přihláška, atd. jsou k dispozici na web stránkách: www.geoinformatics.upol.cz/mapa_roku

Mapy se přihlašují písemně. Přihlášené exponáty zasílá účastníkv jednom exempláři do 15. února 2007.

redakce

vyvěšeno: 10.01.2007
ID článku: 2352
další informace: www.geoinformatics.upol.cz/mapa_roku


Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
[Server]
Kartografie
GIS Školství
[Pošta]