[Home Page]

TourMap 2007 klepe na dveře

Akce TourMap, mezinárodní soutěžní přehlídka kartografických produktů, průvodců a interaktivních map využívaných v cestovním ruchu, vstoupí v roce 2007 již do svého 4. ročníku. Naprostá většina privátní kartografické produkce se vytváří pro turistické účely, u podobných kartografických soutěží však na to není brán žádný zřetel. Mezinárodní porota TourMapu posuzuje mapové produkty a turistické průvodce nejen z hlediska kartografické úrovně zpracování, ale i aktuálnosti informací, praktičnosti po technické stránce a zejména vhodnosti a užitečnosti pro účastníky cestovního ruchu.

Co bude mít z přihlášení svých produktů vydavatel? Společnosti se přihlášením produktů budou prezentovat zdarma na vybraných veřejností hojně navštěvovaných akcích – na festivalu turistických filmů TourFilm Karlovy Vary a veletrhu Svět knihy Praha. Na webu www.tourmap.cz budou rovněž odkazy na webové stránky přihlášených společností. Celá přehlídka budí velkou mediální pozornost, oceněné tituly budou tedy také jmenovány ve významných českých periodicích.

Vystavení přihlášených titulů spojené s vyhlášením nejúspěšnějších vydavatelů je připraveno na začátek května 2007. Jak už se stalo tradicí, vše proběhne na mezinárodním knižním veletrhu Svět Knihy 2007 na výstavišti v Praze – Holešovicích. V průběhu veletrhu od 3.5. do 6.5.2006 budou tituly nejen vystaveny, ale proběhne i hlasování laické veřejnosti, které se v předchozích dvou ročnících osvědčilo a návštěvníci o něj mají zájem. Samotný slavnostní akt vyhlašování spojený s předáváním cen za oceněné tituly je naplánovaný na 11. hodinu v pátek 4. května 2007 v Literárním sále v levém křídle Průmyslového paláce. Pořadatelem akce je AVANT Promotion, hlavním garantem opět Czech Tourism – Česká centrála cestovního ruchu, spolupořadatelem je Svět knihy. Po ukončení slavnostního vyhlášení je připraveno malé občerstvení, které by se mohlo stát současně neformálním setkáním vydavatelů turistické literatury. Pořadatelé tam všechny rádi přivítají.

V tomto ročníku je také změna termínu přihlášek. Je to již 28. únor 2007. Je to proto, že v tomto ročníku již bude porota skutečně mezinárodní a bude na vyhodnocení potřeba více času.

Informace pro vydavatele.

Mapy a průvodce do soutěže přihlašují jejich tvůrci – vydavatelé. Do soutěže mohou byt přijaty mapy a průvodce vyrobené v období od 1.4.2006 do 28.2.2007.

Soutěž je rozdělena do těchto kategorií:
1. Mapy s turistickým obsahem (turistické, cykloturistické, vodácké, automapy, autoatlasy, plány měst).
2. Turistické průvodce.
3. Elektronické mapy a průvodce.

Přihlášky do soutěže a umístění map v expozici je zdarma. Vystaveny budou všechny přihlášené tituly a to jak na veletrhu Svět knihy, tak na TourFilmu v Karlových Varech.
Mapy musí být doručeny do 28.2.2007 na adresu:

TOUR MAP FESTIVAL
AVANT Promotion
Americká 42
120 00 Praha 2
tel.: 224 250 334, 224 253 565
e-mail: info@tourfilm.cz

a musí být opatřeny řádně vyplněnou přihláškou.

Jakub Zmrzlík

vyvěšeno: 16.01.2007
poslední aktualizace: 21.02.2007
ID článku: 2355
další informace: www.tourmap.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jakub Zmrzlík a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
[Server] KartografieZ domova [Pošta]