[Home Page]

Ohlédnutí za GO/Regiontour 2007

Od 11. do 14. ledna 2007 se v Brně konaly největší středoevropské veletrhy cestovního ruchu s akcentem na regiony Go a Regiontour, akce se zúčastnilo 1265 firem, které se prezentovaly na čisté výstavní ploše 11 405 m2, předběžný počet návštěvníků byl stanoven na 36 000. Pro srovnání během druhého největšího veletrhu cestovního ruchu v České republice Holiday World v Praze mohlo 28 461 platících návštěvníků na čisté výstavní ploše 10 465 m2 napočítat 704 vystavovatelů.

Mezi subjekty aktivními v cestovním ruchu bezesporu patří i kartografické společnosti, na veletrzích jsme mohli spatřit stánek firem Stiefel a Mapcentrum a prostory tří nejvýznamnějších uskupení podnikajících na českém kartografickém trhu – freytag&berndt, Kartografie Praha s nedávno koupenou Geodézií ČS a SHOCart/Geoclub se spřátelenými společnostmi Kartografii HP a nakladatelstvím Soukup & David. Velká pozornost publika byla tradičně věnována zejména výprodeji starších map společnosti SHOCart a nástěnným plastickým mapám Kartografie HP. Kartografie HP připravila pro letošní rok také jednu významnou novinku – CD s prohlížečkou trojrozměrných scén českých a slovenských pohoří. Společnost se tak díky tomuto produktu bezesporu stává horkým kandidátem na čelní umístění v kartografických soutěžích Mapa roku 2006 a TourMap 2007.

Od minulého roku začíná na český kartografický trh pronikat i jeden z nejvýznamnějších světových vydavatelů turistických průvodců Merian (v ČR patří pod vydavatelství Jan Vašut), v roce 2006 se na českém trhu objevilo šest kompletně počeštělých map nejvyhledávanějších turistických regionů v Evropě, které jsou primárně určeny pro účastníky cestovního ruchu, svým zpracováním a jednoznačným zaměřením nemají na českém kartografickém trhu konkurenci.

Ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška v souvislosti s brněnskými veletrhy řekl: „Turistika v regionech v loňském roce rostla a REGIONTOUR na tom určitě má podíl. Na stáncích je vidět, jak kvalita turistických produktů vznikajících v regionech rok od roku roste. Prezentují se i v cizích jazycích a zkrátka už mají takovou úroveň, jakou zahraniční touroperátoři potřebují.“

Jeden z nejvhodnějších prostředků pro prezentaci regionů je mapa, i letos jsme se mohli na jednotlivých stáncích jednotlivých regionálních sdružení ve velké míře setkat s kartografickými produkty pro účastníky cestovního ruchu, vedle stále samosprávami oblíbených, levných, avšak naprosto nereprezentativních trhacích map se zde vyskytovalo nesčetné množství map cykloturistických, plánů měst a map oblastí.

Na trhu turistických kartografických produktů jednoznačně dominuje společnost SHOCart, firma je zejména v cykloturistických mapách pojmem po celé republice a k vytvoření tohoto typu map na zakázku v České republice prakticky nikoho nepustí. Na stánku Pardubického kraje jsme se dokonce mohli setkat i s mapou Národní kulturní památky a památkově chráněné území v Pardubickém kraji, která vyhrála poslední Mapu roku.

Jak jsou na tom další společnosti? PLANstudio výrazně profituje ze spolupráce s Českou centrálou cestovního ruchu, kromě mapy celého státu firma vytvořila i celou edici map turistických regionů České republiky. V Olomouckém kraji je aktivní Jan Machovský, mapy Jihomoravského kraje vyprodukoval freytag&berndt, díky spolupráci Ostravského informačního servisu a regionální kartografické společnosti 3A Design byla vytvořena série turistických tematických plánů Ostravy. Na stáncích menších měst jsme mohli získat ne zcela aktuální plány měst společností Garp HK a P.F. Art. K dalším společnostem, jejichž produkty jsme mohli na veletrzích nalézt, patří např. Kartografie Praha, Geodézie ČS, Žaket, Miroslav Horák a Geodézie OnLine.

Ze zahraničí byly nejvíce vidět díky dostatku peněz z Evropské unie polské příhraniční euroregiony, mezi nabízenými propagačními materiály samozřejmě nechyběly mapy těchto oblastí vytvořené tamějšími kartografickými vydavatelskými subjekty.

Jakub Zmrzlík

vyvěšeno: 22.01.2007
poslední aktualizace: 21.02.2007
ID článku: 2360

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jakub Zmrzlík a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
[Server] KartografieZ domova [Pošta]