[Home Page]

Kurz Hydrologické analýzy a modelování pomocí GIS a dálkového průzkumu Země

14. a 15. února se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze uskuteční kurz CITT pod názvem Hydrologické analýzy a modelování pomocí GIS a dálkového průzkumu Země. Tento dvoudenní kurz je zaměřen na aplikační možnosti metod GIS a dálkového průzkumu Země v hydrologickém výzkumu.

Datum konání:
14.-15.2.2007; 8:30-17:00

Místo konání:
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Albertov 6, Praha 2, učebna K1

Program kurzu:
14.2. Nástroje prostorových analýz v ArcGIS; rastrové prezentace dat (extenze Spatial Analyst), tvorba digitálního modelu terénu (grid a TIN formát), modelování povodí a záplavových zón pomocí nástroje ArcHydro Tools, hydrologické analýzy na konkrétních případech
15.2. Aplikační možnosti dat a metod DPZ v hydrologickém výzkumu s využitím programu PCI Geomatika; fyzikální podstata DPZ; spektrální projevy vodních ploch; georeferencování družicových dat, klasifikace a interpretace multispektrálních dat; zpracování satelitních dat pro potřeby hydrologie.

Kurz je plně hrazen z prostředků ESF a proběhne pouze v případě dostatečného zájmu. Svou účast potvrďte do 10.2. 2007 na adrese: stych@natur.cuni.cz

Jakub Zmrzlík

vyvěšeno: 22.01.2007
ID článku: 2361

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jakub Zmrzlík a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
[Server] ŠkolstvíZ domova [Pošta]