[Home Page]

Soutěž: Mapa roku 2006

V letošním roce se koná již 9. ročník soutěže Mapa roku. Počet přihlášených produktů rok od roku stoupá a v loňském roce dosáhl více než 70 titulů. Uzávěrka pro přihlášení produktů je stanovena na 15. 2. 2007 a brzy po ní si budete moci na webu soutěže prohlédnout galerii přihlášených produktů.

Hodnotící komise je složena z předních odborníků české kartografie pod vedením Víta Voženílka, vedoucího Katedry Geoinformatiky UP Olomouc.

Do soutěže může každý účastník přihlásit libovolný počet svých produktů v kategoriích: Atlasy, Soubory a edice map, Samostatná kartografická díla, Kartografická díla pro školy, Kartografické výsledky studentských prací, Digitální produkty a Kartografické aplikace na internetu. Vítěz získá diplom Kartografické společnosti ČR a mediální reklamu.

Na uvedených webových stránkách je také možné přihlásit své produkty do soutěže.

redakce

vyvěšeno: 28.01.2007
ID článku: 2364
další informace: www.geoinformatics.upol.cz/mapa_roku/

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel redakce a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
[Server] Kartografie [Pošta]