[Home Page]

Způsob hodnocení v soutěži TourMap

Naprostá většina privátní kartografické produkce se vytváří pro turistické účely, jsou však tato díla pro účastníky cestovního ruchu optimální? Mezinárodní porota soutěžní přehlídky TourMap posuzuje mapové produkty, turistické průvodce a elektronická díla nejen z hlediska kartografické úrovně zpracování, ale i aktuálnosti informací, praktičnosti po technické stránce a zejména vhodnosti a užitečnosti pro účastníky cestovního ruchu.

Hodnotí se první dojem, polygrafické zpracování (provedení zlomu, tisku, knihařské zpracování, použitý papír, vhodnost vazby), aktuálnost obsahu, informační funkce turistického obsahu, kartografické zpracování, vhodnost, správnost a relevantnost nadstavbových kompozičních prvků.

U kategorie turistické průvodce je také brán zřetel na obrazový materiál a doprovodné mapy, v kategii elektronické mapy s turistickým obsahem porotce rovněž zajímá intuitivnost, jednoduchost ovládání, vazby mezi obsahem, možnosti editace, rychlost načtení obsahu a obsah funkcí vyhledávače.

Body hodnocení byly vytvářeny ve spolupráci s odborníky na hodnocení kartografických produktů z katedry geoinformatiky a aplikované kartografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Soutěžní přehlídka TourMap si klade za cíl ukázat široké veřejnosti vytvářené produkty pro turistické účely (mapy, průvodce, elektronické zdroje), zhodnotit je a vyzdvihnout ty nejkvalitněji zpracované. Společným zájmem všech tvůrců je spokojený zákazník.

Jakub Zmrzlík

vyvěšeno: 01.02.2007
poslední aktualizace: 21.02.2007
ID článku: 2365
další informace: www.tourmap.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jakub Zmrzlík a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
[Server] KartografieZ domova [Pošta]