[Home Page]

Novým místopředsedou ČÚZK je…
Ing. Karel Štencel

Absolvent Stavební průmyslovky ve Zlíně a oboru G+K na VUT v Brně pracoval 10 let jako technický pracovník na KÚ v Kroměříži – hlavním pracovním zaměřením byla digitalizace SGI a dále poskytování údajů z KN vyhotovitelům GP a potvrzování GP, digitalizace SPI a vedení správních řízení při opravách chyb v KN.
Od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2006 byl ředitelem KÚ pro Zlínský kraj a od ledna 2007 je místopředsedou ČÚZK.
Více viz osobnosti Oboru G+K.

redakce

vyvěšeno: 06.02.2007
ID článku: 2366
další informace: www.zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=818


Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
[Server] Resort ČÚZK [Pošta]