[Home Page]

Katastrální vyhláška
před vyhlášením ve Sbírce zákonů

V připojeném souboru poskytuji redakci časopisu Zeměměřič elektronickou formu vyhlášky č. …./2007 Sb. ze dne … února 2007, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (katastrální vyhláška), v podobě schválené předsedou Úřadu a předané k vyhlášení ve Sbírce zákonů ČR (kde ještě bude probíhat korektura).

Datum: Wed, 7 Feb 2007 10:33:32 +0100
S pozdravem

Bohumil Janeček

vyvěšeno: 07.02.2007
ID článku: 2370
další informace:www.zememeric.cz/07-01+02/pdf/vyhláška_070205_16_13.pdf
www.zememeric.cz/07-01+02/pdf/příloha_070205_16_00.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
[Server] Resort ČÚZK [Pošta]