[Home Page]

15. mezinárodní geografická konference - Geografické aspekty středoevropského prostoru

15. mezinárodní geografická konference se zaměřením na aktuální problémy geografie a vzdělávání v geografii bude v roce 2007 věnována především geograficky syntetizujícím přírodním, sociálním, didaktickým a geoinformatickým otázkám.

Organizátoři konference předpokládají společná jednání s představením průřezových témat geografie, která zdůrazní zajímavá řešení či syntézu poznatků z dílčích geografických disciplín a dalších oborů. Cenná se jeví právě informovanost z celé palety řešených geografických problémů. Budou připraveny prostory pro diskuze, pro postery. Organizátoři konference dovolují upozornit, že bude k ústní prezentaci vybrán jen omezený počet příspěvků. V současné době (únor 2007) probíhají jednání směřující k možnosti tisku recenzovaného sborníku v anglickém jazyce v zahraničí (přidělení ISBN z Kanady).

Organizátoři si vyhrazují právo recenzního výběru zařazených příspěvků.

· Datum konání: čtvrtek 13. 9. 2007
· Místo konání: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Poříčí 7
· Pořádající organizace: katedra geografie, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s katedrou geografie a regionálního rozvoje FPV UKF in Nitra
· Adresa: Poříčí 7/9, 639 00 Brno, tel.: 549 491 610,
· Pověřené osoby: Dr. Hana Svatoňová Ph.D., Doc.Dr. Eduard Hofmann, CSc.,
· tištěný recenzovaný sborník, zahraniční ISBN v jednání
· konferenční poplatek 1400 Kč do 15. 6. 2007, tj. 50 eur
· v případě vašeho zájmu odešlete, prosím, na email: honigova@ ped.muni.cz nezávaznou přihlášku. Obdržíte podrobné materiály ke konferenci (program, pokyny k úpravě příspěvku, ubytování, společenský večer, platby a další).
K účasti na konferenci Vás srdečně zvou garanti konference.

Hana Svatoňová a Eduard Hofmann

vyvěšeno: 08.02.2007
poslední aktualizace: 09.02.2007
ID článku: 2372
další informace: www.ped.muni.cz/wgeo/index.php?akce=konference&id=3


Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
[Server] Z domova [Pošta]