[Home Page]

CD-ROM »Zeměměřictví a katastr IV.«

Vážení čtenáři, dovolte mi několik poznámek k novému CD-ROMu »Zeměměřictví a katastr IV« Odvětvového informačního střediska VÚGTK, který volně navazuje na předchozí tři CD-ROMy »Zeměměřictví a katastr«, vydané v letech 1999 až 2001. Dozvíte se podrobný obsah tohoto CD s odkazy na uvedené informace a dále pak též několik technických poznámek k instalaci a práci s CD.

Milan Talich, ODIS, VÚGTK

vyvěšeno: 11.02.2007
poslední aktualizace: 28.02.2007
ID článku: 2384
další informace: www.vugtk.cz/odis/cd2005/contents.htm


Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
[Server] Software [Pošta]