[Home Page]

Zeměměřické památky v ČR (díl 22.): dodatky z Pardubického kraje

V tomto dílu navštívíme opět Pardubický kraj.

Pardubické hvězdárny: tř. Míru 62 a Gorkého 2657

V Pardubicích založil baron Artur Kraus (1854 - 1930) první lidovou hvězdárnu v Čechách. Astronomická pozorování zahájil na pardubickém zámku již v roce 1895 a v roce 1912 je přenesl do domu na dnešní třídě Míru čp. 62, kde zřídil na terase hvězdárnu pro širokou veřejnost. Hlavní náplní hvězdárny byla popularizace astronomie, avšak její činnost byla po úmrtí Artura Krause ukončena. Dnes se hvězdárna v Pardubicích nachází na sídlišti Dukla na Gorkého ulici 2657 a nese název Hvězdárna barona Artura Krause. Na stěně před vstupem do hvězdárny jsou sluneční hodiny. Na terase hvězdárny je pamětní deska připomínající otevření observatoře 31. března 1992. Za informace děkuji pracovníku hvězdárny Václavu Knollovi.

Pardubice - nádraží

Při příjezdu do Pardubic vlakem lze spatřit ve vstupní hale pamětní desku Janu Pernerovi. Pod ní je deska připomínající místní rovnoběžku s textem:

SMĚR ROVNOBĚŽKY V PARDUBICÍCH. ZAMĚŘILI STUDENTI DOPRAVNÍ FAKULTY A URČILI, KTERÝMI MĚSTY NEBO MÍSTY ROVNOBĚŽKA PROCHÁZÍ: VANCOUVER (CDN) - OSTROV, WINNIPEG (CDN), NEWFOUNDLAND (OSTROV), LIZARDPOINT (GB), DIEPPE (F), MAINZ (D), PRAHA, PARDUBICE, KRAKÓW (PL), CHARKOV (UA), SACHALIN (RUS), KURILSKÉ OSTROVY (RUS). ZEMĚPISNÉ SOUŘADNICE BODU: souřadnice 50°01’59,35' s.š., 15°45’30,28' v.d., nadmořská výška 221,95 m.n.m. OSAZENO 30. 4. 1998 PŘI PÁTÉM VÝROČÍ DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA UNIVERZITY PARDUBICE.

Na opačné straně haly najdete obraz s astronomickými symboly.

Jan Perner - Bratčice 34

Pamětní deska stavitele první lokomotivní železnice v Čechách a průkopníka inženýrské vědy Jana Pernera je na jeho rodném domě v Bratčicích nedaleko Golčova Jeníkova na Chrudimsku. Autorkou fotografie pamětní desky je studentka druhého ročníku oboru GaK Štěpánka Havránková.

Dr. Theodor Brorsen - Žamberk, zámek

Žamberk je jedním ze tří míst v České republice, kde byla objevena kometa. V Žamberku objevil dvě komety dánský astronom dr. Theodor Johann Christian Ambders Brorsen (1819 - 1895), který tam působil v letech 1846 až 1858. Observatoř byla vybudována na zámku a nezachovala se do dnešních dnů. Brorsena váže k Žamberku ještě jedna pozoruhodná událost. V Dánsku navštěvoval bratrskou základní školu a Jednota bratrská byla založena nedaleko jeho žamberské observatoře v Kunvaldu v roce 1457. Dalšími místy, kde byly objeveny komety, je Kleť a Josefov.

Wilhelm von Biela (Vilém z Bílé) - Josefov, pevnost - první bastion

Josefov jsme již navštívili, když byly uvedeny obrázky Josefovské základny (viz Zeměměřič č. 11/2004). Do Josefova jsem se rozjel v listopadu ještě jednou, protože při příležitosti Generálního zasedání Mezinárodní astronomické unie IAU v Praze tam byla 20. srpna 2006 na nádvoří prvního bastionu Josefovské pevnosti odhalena pamětní deska astronomu Wilhelmu von Bielovi (1782 - 1856), který zde pobýval ve službách rakouské armády a jenž právě odtud nezávisle objevil krátkoperiodickou kometu 3D/Biela. Současně se velmi zasadil o propočet její dráhy ve sluneční soustavě (po kometě Halley a Encke se jednalo o třetí takový úspěch). Jeho poněmčelé jméno nese planetka 2281 - Biela. K desce je možný vstup s platnou vstupenkou přes lapidárium.

(joh)

vyvěšeno: 11.02.2007
poslední aktualizace: 26.02.2007
ID článku: 2390


Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
[Server] Zajímavosti [Pošta]