[Home Page]

Merian mapy pro účastníky cestovního ruchu

Merian je divize společnosti Ganske Interactive Publishing, München, sídlí v Hamburgu v Německu, je jeden z největších vydavatelů turistických průvodců na světě. Kromě nich vytváří pod stejnou značkou Merian i turistické produkty na elektronických nosičích, plánovače cest, turistický časopis a nově i mapy pro účastníky cestovního ruchu. Díky nakladatelství Jan Vašut, Praha je Merian znám i v České republice, v každém větším knihkupectví se můžeme setkat s počeštělými verzemi jejich děl.

Od roku 2005 bylo v Německu vyprodukováno deset map nejvyhledávanějších turistických regionů v Evropě, v roce 2006 Jan Vašut vydal šest z nich v české mutaci – Istrie, Kréta, Malorka, Provence, Sicílie a Toskánsko.

Merian mapa Toskánsko. 1:400 000, Jan Vašut, Praha, 2006 (Ganske Interactive Publishing, München, 2005), ISBN 80-7236-464-2

Mapa je určena pro turisty cestující po italském regionu Toskánsko. Mapový list mapy je potištěn z obou stran – na první straně je umístěna hlavní mapa Toskánska a vedlejší mapa vinařského kraje Chianti, na druhé straně se nalézá místopisný rejstřík a turisticko-vlastivědný průvodce, který se skládá z textových informací, fotografií a plánů turisticky nejatraktivnějších center měst regionu – Florencie, Arezza, Luccy, Pisy, Pistoie a Sieny. Informační text se přelévá i na stranu první. Všechny mapy mají měřítko grafické, číselné měřítko mapy hlavní je rovněž uvedeno na přední straně obálky díla. Legenda je pro všechny mapy společná a nalézá se na zadní straně nepravé obálky.

Hlavní mapa regionu Toskánsko a vedlejší mapa kraje Chianti jsou vytvořeny na topografickém podkladu s přidaným a zvýrazněným tematickým obsahem – dopravní infrastrukturou a turisticko-vlastivědnými znaky. Obce zajímavé pro účastníky cestovního ruchu jsou zvýrazněny. Pomocí různě zbarvených čísel v mapě jsou znázorněny „doporučené“ hotely, nejdůležitější etruská muzea, nejkrásnější golfová hřiště a umělecká díla. Všechny mapy vedlejší (mapa kraje Chianti i plány center měst) obsahují doporučené poznávací trasy i s vyznačenými zastávkami. Plány měst se skládají z uliční sítě a nezastavěného a zastavěného území, turisticky nejvýznamnější budovy jsou barevně odlišeny. I zde se nalézají znaky (čísla), které odkazují na vlastní turisticko-vlastivědný text o daném městě, na plánech však objevíme znaky i pro kostely, muzea, parkoviště, vlaková nádraží, turistická informační centra, tržiště, divadla apod. Vlastní turisticko-vlastivědný text obsahuje informace o pro účastníky cestovního ruchu nejatraktivnějších místech, o objektech v mapách znázorněných pomocí číselných znaků (hotely, etruská muzea, golfová hřiště, umělecká díla, pamětihodnosti a vybraná turistická suprastruktura v jednotlivých městech), nechybí zde představení celého regionu, popis vinné stezky kraje Chianti, informace o nejvýznamnějších svátcích a slavnostech a malý jazykový konverzační slovníček italštiny.

Mapa je primárně určena pro účastníky cestovního ruchu, celé dílo svou skladbou tomuto účelu plně odpovídá. Turisticko-vlastivědný obsah s turistickou suprastrukturou je v v jednotlivých mapách nejen zakreslen, ale i bohatě popsán. Turisté se tak dozvědí, kam a na co se mají podívat, kde se ubytovat a najíst se, kde nakoupit a kde se jít pobavit večer po celém dni. Problémem map a průvodců Merian a vůbec většiny turistických produktů v západní Evropě je ukázání pouze torza ubytovacích a stravovacích zařízení, obchodů a zábavních podniků. Je nemožné, aby v tak malých měřítcích byly vykresleny všechny objekty turistické suprastruktury, v podobných mapách tak bývají označeny jen některé (nejlépe pro turistu nejpřijatelnější), nebo jedním symbolem ukázána jejich přítomnost. Znázorněné objekty jsou skutečně ideální a nejlepší, či prostřednictvím mapy, do které jsou umístěny prostřednictvím poplatku, se snaží o cílenou velmi účinnou reklamu mezi návštěvníky regionu?

Faktem ovšem zůstává, že celé dílo supluje díky svému jednoznačně zaměřenému obsahu turistického průvodce, což je vyzdvihnuto i na přední straně obálky. Pro účastníka cestovního ruchu tak plní nejen funkci orientační, ale i slovem vyzdvihuje přednosti tohoto regionu, charakterizuje a popisuje turisticky nejdůležitější místa, což je ve srovnání s dalšími mapami oblasti (i přímo avizovanými pro využití v cestovním ruchu) přinejmenším na českém trhu unikátní. Nezbytným prvkem pro všestranné využití mapy byl kompletní překlad vydavatelství Jan Vašut do českého jazyka.

Ačkoli v mapách nejsou znázorněny všechny nezbytné informace pro turisty (např. prvky lidové architektury, regionální gastronomie vyjma vína v oblasti Chianti, městská hromadná doprava), celé dílo patří k nejkvalitněji zpracovaným kartografickým produktům pro účastníky cestovního ruchu.

Jakub Zmrzlík

vyvěšeno: 14.02.2007
ID článku: 2394
další informace:www.merian.de
www.merian.cz
www.vasut.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jakub Zmrzlík a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
[Server] KartografieZ domova [Pošta]