[Home Page]

Seminář Pozemkové úpravy XIII.

Již po třinácté zve všechny zájemce o pozemkové úpravy a katastr nemovitostí brněnský Spolek zeměměřičů do Třebíče. Ve čtvrtek 22. března 2007 se v kulturním domě Fórum uskuteční další ročník populárního "Kolmanova" semináře.

Organizátoři i tentokrát pozvali erudované odborníky z Ministerstva zemědělství ČR, kteří načrtnou prognózu vývoje pozemkových úprav v roce 2007 a podrobněji rozvedou například problematiku pozemkových úprav ve vztahu k dotačním programům EU, nebo posluchače seznámí s novinkami prováděcí vyhlášky č. 545/2002 Sb. Dalším magnetem bude bezesporu účast zástupců ČÚZK, kteří představí novou prováděcí vyhlášku ke katastrálnímu zákonu, i její dopad ve vztahu k pozemkovým úpravám. Třetí blok bude věnován stavební činnosti při KPÚ z pohledu nového stavebního zákona (183/2006 Sb.) a přípravě staveb společných zařízení dle tohoto právního předpisu. Avizována je i tradiční výstava a prezentace firem zabývajících se vývojem programového vybavení a ostatní techniky pro KPÚ.

Přihláška s podrobnými informacemi je vystavena na webových stránkách ČSGK - http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A26/.

Ivo Krčmář, Spolek zeměměřičů Brno

vyvěšeno: 21.02.2007
ID článku: 2397
další informace: csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A26/

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Spolek zeměměřičů Brno, Třebíč a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 07-03
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Pozemkové úpravy
Z domova ČSGK
[Pošta]