[Home Page]

1. kartografický den v Olomouci on-line

V pátek 23.2.2007 proběhne v zasedací síni děkanátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1. kartografický den zaměřený na tematické mapy v klimatologii a hydrologii. 1. kartografický den bude přenášen on-line po internetu. Link, na kterém bude záznam běžet, bude zveřejněn v pátek po 8. hodině.

Program:
9.30 Zahájení
9.40 – 12.00
Tolasz, R.: Využití mapové tvorby v meteorologii a klimatologii
Voženílek, V.: Kartograf při tvorbě Atlasu podnebí Česka
Daňhelka, J.: Hydrologická data v mapové tvorbě
Absalon, D.: GIS Application on Hydrological and Environmental Maps of Poland
Kaňok, J.: Nejčastější chyby na klimatických a hydrologických mapách
12.00 Diskuse

Jakub Zmrzlík

vyvěšeno: 21.02.2007
ID článku: 2398
další informace: www.geoinformatics.upol.cz/aktual.php

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jakub Zmrzlík a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
[Server] ŠkolstvíZ domova [Pošta]