[Home Page]

Kartografické soutěže

Dne 22.února byla na webu www.geoinformatics.upol.cz/mapa_roku uveřejněna galerie přihlášených produktů do soutěže Mapa roku, seznam však prozatím není kompletní, některé produkty doručené po uzávěrce ještě nejsou zařazeny. Mezi přihlašovateli najdeme tyto kartografické společnosti, státní instituce a studenty oborových vysokých škol:

Atlasy, soubory a edice map
Fakulta lesnická a environmentální, ČZU Praha
Geodézie On Line
Kartografie HP
Kartografie Praha
Rosy
SHOCart
ZES Brno
Žaket

Samostatná kartografická díla
Český úřad zeměměřický a katastrální
Geodézie ČS
Geodézie On Line
Jena Šumperk
Kartografie HP
Kartografie Praha
SHOCart
Žaket

Kartografická díla pro školy
Kartografie HP
Kartografie Praha

Kartografické výsledky studentských prací
Bařina,K. (Masarykova Univerzita)
Ćmielová,E. (Ostravská univerzita)
Fousková,D. (Univerzita Palackého)
Friedrich,D. (Ostravská univerzita)
Jurková,N. (Ostravská univerzita)
Kleiner,M. (Ostravská univerzita)
Knížová,L. (Univerzita Karlova)
Konečný,D. (Univerzita Palackého)
Mičulková,J.,Krokerová,K.,Inspektor,T.,Škarpich,V. (Ostravská univerzita)
Mrázek,J. (České vysoké učení technické)
Paseka,P.,Plešková,Z. (Ostravská univerzita)
Pietrasová,P. (Univerzita Palackého)
Stachoň,Z. (Masarykova Univerzita)
Šimáček,Konečný,Pachta,Tolaszová (Univerzita Palackého)

Digitální produkty
PLAN studio
Tranis
Kartografie HP

Kartografické aplikace na internetu
SmartGIS
VÚGTK
Seznam.cz
T-Mapy

Druhá soutěž map mezinárodní soutěžní přehlídka map a průvodců určených pro účastníky cestovního ruchu TourMap má uzávěrku 28.února.

Jakub Zmrzlík

vyvěšeno: 22.02.2007
ID článku: 2400
další informace:www.geoinformatics.upol.cz/mapa_roku
www.tourmap.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jakub Zmrzlík a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
[Server] KartografieZ domova [Pošta]