[Home Page]

Informace o vzorech tiskopisů geometrického plánu na web

Český úřad zeměměřický a katastrální

V Praze dne 27.2.2007

Všem katastrálním úřadům a zeměměřickým a katastrálním inspektorátům

 

Věc: Informace o vzorech tiskopisů geometrického plánu na web

Vzory tiskopisů geometrického plánu, popisového pole záznamu podrobného měření změn, vytyčovacího náčrtu a protokolu jsou k dispozici na internetových stránkách Úřadu na adrese www.cuzk.cz/tiskopisy_GP .

 

Na vědomí:

Zeměměřický úřad.

VÚGTK, v.v.i.

Časopis Zeměměřič.

Ing.Bohumil Janeček, ředitel odboru řízení územních orgánů

vyvěšeno: 27.02.2007
poslední aktualizace: 28.02.2007
ID článku: 2402
další informace: www.cuzk.cz/tiskopisy_GP


Z časopisu Zeměměřič č. 07-03
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]