[Home Page]

Diferenční znění nové katastrální vyhlážky č. 26/2007 Sb.

Poskytujeme redakci časopisu Zeměměřič diferenční znění (formou revize dokumentu) vyhlášky č. 26/2007 Sb. oproti vyhlášce č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určené jako pracovní pomůcka při aplikaci nové vyhlášky.

Změny jsou patrné po zapnutí funkce revize dokumentu "Zvýraznit změny na obrazovce". V případě změn v příloze se jedná o doplnění čísla vyhlášky do vzorů a úpravu vzoru geometrického plánu pro vyznačení vodního díla na str. 108 a 109.

Vyhláška č. 26/2007 Sb. byla rozeslána v částce 10 Sbírky zákonů dne 19.2.2007. V částce 9, která je rozesílána 13.2., je vyhláška č. 23/2007 Sb., o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republiky.

S pozdravem

Poznamka redakce:
Informace o adrese dokumentu naleznou předplatitelé časopisu v Zeměměřiči č. 3/07.

Bohumil Janeček

vyvěšeno: 27.02.2007
poslední aktualizace: 30.04.2007
ID článku: 2403
další informace: www.cuzk.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 07-03
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]