[Home Page]

Odborně způsobilá osoba

Před měsícem jsme na Webu Zeměměřiče zveřejnili obavy, že současná praxe dovoluje obejít ustanovení, kdy »zeměměřické činnosti jsou oprávněny vykonávat pouze odborně způsobilé osoby«.
Příklad: Pekař z naší ulice vezme do pekařství geodeta a dostane živnost i na geodézii. Pekař po odpoledních dělá geometra, kterému za podíl na zisku jeho měření vždy nějaký ÚOZI ověří, případně i opraví nějaký nesmysl. Příslušného ÚOZI pro jistotu napíše pekař i do rubriky »zaměřil«. Tedy – pekaři mohou podnikat i v našem oboru.

R. P.

Případ kolegy P. s geodetem a »pekařem« bych trochu upřesnil. Vím o případu, kdy si »pekař« najal geodeta na nějakou smlouvu a nebo se prostě dohodli na vzájemné výpomoci – jinak geodet dělá jinde a na svém. Také by ale mohl být třeba v důchodu a nebo na druhém konci republiky. A tak má milý »pekař« živnosťák, geodet mu dělá ÚOZI a pro jistotu píší do rubriky »zaměřil« na ZPMZ i osobu ÚOZI. Tedy v podstatě se geodet naklonoval na bázi »pekaře«.
Další otázka by mohla znít: kolikrát to může udělat? S živnosťákem je to také tak, že tyto »odpovědné zástupce« nebo jak se ten geodet, co celou činnost pokrývá, nazývá ve smyslu živnostenského zákona, nezjistíte v živnostenském rejstříku. Pokud je náhodou »ing.« (byť v jiném oboru) netušíte ani, že jde o negeodeta. Pro někoho, komu se zdá příklad s »pekařem« uhozený, si může dosadit: stavař, zemědělský inženýr, projektant pozemkových úprav atd. – zkrátka všichni, kteří k našemu oboru mají blízko, ale nejsou odborně způsobilé osoby ve smyslu ust. § 3, zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví.
V.S.

Nějak nerozumím, čeho chcete dosáhnout a už vůbec ne jak, ale není to trochu mimo? Vždyť pekař může zrovna tak dobře být »dobrý« jako ÚOZI »prase«. Záleží přece na konkrétních lidech, ne? A když je to dobře a ÚOZI to ověří, tak kde je problém?
Není jedno, jestli to udělá pekař nebo nějaký zaměstnanec ve firmě, když šéf se pod to podepíše? Jasně, zákon káže tak a tak, ale jak byste to chtěli vynutit? Dokládat fotky autora při měření a požadovat osobně popis zpracování při potvrzení na KÚ? Nebo jak?
M.N.

Chápu, že problematika práce v katastru nemovitostí vyžaduje poměrně široké odborné znalosti. To je asi i důvod, proč by GP a vytyčování hranic měli dělat jen odborně způsobilí lidé.
Na druhou stranu ale musím souhlasit s panem M.N., že není nikde psáno, že »gymplák« musí být horší než »ten, co má geodézii«. Osobně se také domnívám, že za odbornou stránku a tedy i za toho, kdo práci provedl, by měl ručit ÚOZI. Je sice dáno, že bych měl výsledky ověřovat vždy, pokud neshledám závad. Pokud ale dotyčného neznám, můžu to po něm jet přeměřit a překontrolovat – za patřičnou úhradu.
A jen dotaz – kolik procent zaměstnanců KP má náležité vzdělání? Příslušný zákon se přece vztahuje i na ně, nebo ne – vedení dat v informačních systémech zeměměřictví včetně dokumentace a archivace výsledků zeměměřických činností (§ 3, odst. 1, Zák. č. 200/1994).
P.P.

Souhlas. Osobně bych neověřil nic, na čem jsem se nepodílel. Měření, na kterém »neshledám závad« lze udělat i od stolu. »...Pokud ale dotyčného neznám...« – tak to už vůbec ne! A »...překontrolovat...« – to už to můžu rovnou udělat sám.
»...Kolik procent zaměstnanců KP má náležité vzdělání?...« Ještě že jste to připomněl! Když budu chtít oprávnění »áčko« (jakože nechci), musím mít praxi a zkoušky. Moje známá po skončení VŠ nastoupila na KÚ a ještě tentýž rok už kontrolovala a potvrzovala GP.
M.N.

Pokusím se odpovědět na námitky p. M.N.:
1) Chtěli jsme vyvolat diskuzi, protože nejhorší je, když všichni něco vědí a dělá se, že nikdo nic neví.
2) Když je nevymahatelný nějaký paragraf zákona, má se buď vymahatelnost zkusit najít a nebo rezignovat a paragraf zrušit.
3) Je jasné, že v geodetických firmách dělá kdekdo. Ale pak lze lépe vymezit geodety-negeodety (a navíc šéf s ověřením to pokrývá jaksi »v domě«). Představa celé firmy negeodetů s externím ověřovatelem je jaksi mimo realitu (a kdyby – ohlídalo by se to). Tady šlo o fyzické osoby s živnosťákem, které to dělají např. k pozemkovým úpravám (a třeba nakonec i ty s.r.o., které jsem výše vyloučil) a nebo jako přivýdělek (ale znám i OSVČ s hlavní činností »geometrické plány«).
4) Jde o to, že vymezení oboru geodézie se ztrácí. To je, jakoby medicínu dělali veterináři, domy projektovali geodeti, léky vydávali drogoví dealeři, atd. (bujné fantazii v těchto příměrech se meze nekladou).
5) V podstatě mi šlo o to, aby v oboru nebylo možné »pokrýt negeodetovi živnosťák« a fakticky dělat jinde, event. dokonce »pokrývat vícenásobně«. Odpovědného zástupce dělat tak max. při plném zaměstnání ve firmě (u fyz. osoby stejně jako v s.r.o., atd.). Čili podporovat výkon činnosti odborně způsobilými osobami. Někde třeba i zakotvit, že vedoucí měřické skupiny by měl být geodet. Anebo je blízko doba, že budeme do terénu s přístroji posílat roboty nebo cvičené opice?
6) A co řeknu na to focení při měření? Že se stejně nic neprokáže! Jasně že 100x nic, ale při průšvihu je jasné, co se stalo. Podle mne to dnes jasné není. Zrušit ustanovení o odborné způsobilých osobách by bylo rezignací na vlastní obor. Chceme-li to, udělejme to! Nechceme-li, hledejme jiná řešení. Osobně nevidím prostřední řešení (to je ta slavná třetí cesta). Když už v této diskuzi používáme tolik porovnání, jedno závěrem: nedaří-li se nám vyšetřování zločinu, přece některé z nich nepovolíme.
7) Velmi mne zajímá názor předních mužů a žen našeho oboru. Trápí se tím někdo kromě nás, co jsme to vyvolali?
V.S.

ad 2) Myslím, že chyba není ve vymahatelnosti, ale v tom, že vůbec ten náš »pekař« může coby NEgeodet takovou kličkou dostat živnostenský list. Ale i kdyby to nešlo, tak stejně není páka, jak zabránit tomu, aby nějaký ÚOZI neměřil, ale jen razítkoval. Jestli máte nějaký nápad, sem s ním. Mě napadá jen brát razítka, když se na to přijde. Jenže: Kdo to bude hlídat, resp. z čeho by se to platilo? A taky – dnes se bohužel nedaří uhlídat mnohem závažnější věci, takže myslím, že tudy to nepůjde.
ad 4) Když zmiňujete projekty – poslední dobou bych řekl, že geodet by to možná zvládal líp. Možná mám jenom smůlu na projekty, ale toho »doprojektovávání« podle situace v terénu (protože se ušetřilo na zaměření) je nějak hodně.
ad 5) Zakotvit někde něco – to nic neřeší. »Odborně způsobilá osoba« už je přece zakotvena. Vedoucí měřické skupiny může být geodet stejně papírově jako »zaměřil« na ZPMZ.
ad 6) Principiálně souhlasím, ale jinak to kulhá, protože zločin je obecně vnímán jako něco špatného, co někomu uškodilo, ale v tomto případě nikomu nic nechybí, nikdo nikomu neublížil, ba naopak – pekař s ÚOZI si navzájem pomohli – není žalobce, není soudce.
M.N.

Dovolím si učinit shrnutí nad diskusí, která skoro ani nezačala. Položili jsme si v ní otázku: »Dovoluje současná praxe obejít ustanovení, že zeměměřické činnosti jsou oprávněny vykonávat pouze odborně způsobilé osoby (§ 3 zeměměřického zákona)«?
Z reakcí a z toho, že jich bylo poskrovnu (a žádná oficiální) lze odvodit:
a) buď je to velmi špatná otázka, na kterou je škoda času odpovídat;
b) nebo je to velmi dobrá otázka a raději to moc »nerozmazávat«.
Obě logické možnosti jsou smutné. Toť celý závěr.
V.S.
listopad – prosinec 2004

Ing. Vladimír Svoboda (shrnutí z Konference Katastr)

vyvěšeno: 28.02.2007
ID článku: 2406


Z časopisu Zeměměřič č. 07-03
[Server] Katastr nemovitostíVševědna [Pošta]