[Home Page]

Vyznačení bazénu - geometrický plán či dokumentace skutečného provedení stavby

Zákazník si objednal GP na vyznačení bazénu, a to z toho důvodu, že příslušný stavební úřad po něm nekompromisně plán vyžadoval. Když jsem ho upozornil, že bazén se do katastru nezapisuje, neboť to není stavba, dostalo se mi ujištění, že stavební úřad při kolaudaci vydá rozhodnutí o tom, že plocha bazénu je parcelou s druhem pozemku »ostatní plocha«. Bazén jsme tedy zaměřili a teď přemýšlím nad tím, jestli GP lze zhotovit nebo ne. Jestli úředníkovi stavebního úřadu předložit dokumentaci skutečného provedení (ověřenou ÚOZI) s tím, že GP nelze zhotovit. Anebo GP zhotovit s tím, že KÚ zaznamená rozhodnutí SU.
J.H.

Je jasné, že bazény nejsou předmětem evidování v katastru ani jako další prvky polohopisu. Tedy GP nevyhotovovat. Stavební úřad musí dodržovat všechny zákony a vyhlášky, tedy také naše, stejně jako my musíme dodržovat zákon stavební. Spíše by měl změnit druh pozemku podle reality v terénu. Zažila jsem i případy, kdy stavební úřad požadoval GP na zaměření všech pěšinek v zahrádce, malinké jezírko, prostě každou psí boudu a pracovník se se mnou nepříčetně hádal a evidentně se snažil prosadit svou moc nad občanem. Samozřejmě to neprosadil a musel se spokojit se zaměřením skutečného provedení stavby, které může být z hlediska stavebního úřadu navíc mnohem podrobnější a tedy pro kolaudaci vhodnější.

Milena Procházková (ČÚZK), červen 2004

Ing. Vladimír Svoboda (shrnutí z Konference Katastr)

vyvěšeno: 28.02.2007
poslední aktualizace: 30.04.2007
ID článku: 2407


Z časopisu Zeměměřič č. 07-03
[Server] Katastr nemovitostí [Pošta]