[Home Page]

Mapa roku 2006 - přihlašovatelé a přihlášené tituly

Tisková zpráva

Devátý ročník soutěže Mapa roku, kterou pořádá Kartografická společnost České republiky, již zná konečný počet přihlášených produktů a producentů map. Kartografická díla publikovaná v České republice za uplynulý rok 2006, která jejich autoři do soutěže přihlásili, se tak stávají předmětem hodnocení předních českých odborníků na kartografii.

V letošním ročníku soutěže s názvem Mapa roku 2006 se utká celkem 107 produktů v šesti kategoriích. Do soutěže se přihlásilo 24 producentů z celé České republiky.

„Splnil se tak náš cíl, aby byl letošní ročník opět rekordní. Počet hodnocených produktů narostl oproti minulému ročníku o 47 procent a splnilo se nám i druhé přání, aby se do soutěže zapojilo více studentů,“ uvedl předseda hodnotící komise pro soutěž Mapa roku a vedoucí katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Doc. RNDr. Vít Voženílek.

Kartografická společnost České republiky chce prostřednictvím soutěže Mapa roku zhodnotit kvalitu kartografických děl vydávaných na území České republiky a ocenit producenty map, kteří dodržují kartografické zásady tvorby map a jejich díla tak jsou kvalitní a pro společnost přínosná.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční dne 4. května 2007 na veletrhu Svět knihy v Praze.

-----------------------------------------------------------

Produkty a přihlašovatelé v jednotlivých kategoriích

Atlasy, soubory a edice map
Přihlášeno 16 produktů od 9 společností a institucí.
Přihlásili se: SHOCart (5 produktů), Kartografie HP(3 produkty), Kartografie Praha (2 produkty), Rosy, Geodézie On Line, Žaket, ZES Brno, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Fakulta lesnická České zemědělské univerzity.

Samostatná kartografická díla
Přihlášeno 52 produktů od 10 společností a institucí.
Přihlásili se: Kartografie HP (15 produktů), Geodézie On Line (10 produktů), Kartografie Praha (8 produktů), SHOCart (7 produktů), Žaket (5 produktů), freytag&berndt (2 produkty), Jena (2 produkty), Geodézie ČS, Univerzita Palackého Olomouc, Český úřad zeměměřický a katastrální.

Kartografická díla pro školy
Přihlášeno 9 produktů od 2 společností.
Přihlásili se: Kartografie Praha (7 produktů), Kartografie HP (2 produkty)

Kartografické výsledky studentských prací
Přihlášeno 19 studentů.
Přihlásili se studenti z Univerzity Palackého Olomouc (9 studentů), Ostravské univerzity (6 studentů), Masarykovy univerzity Brno (2 studenti), Českého vysokého učení technického Praha a Univerzity Karlovy v Praze po jednom studentovi.

Digitální produkty
Přihlášeno 5 produktů od 4 společností a institucí.
Přihlásili se: PLANstudio (2 produkty), Tranis, Kartografie HP, Univerzita Palackého Olomouc.

Kartografické aplikace na internetu
Přihlášeno 6 produktů od 4 společností.
Přihlásili se: SmartGIS (2 produkty), T-Mapy (2 produkty), Seznam.cz, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický.

Produkty a přihlašovatelé celkově

Celkově se do soutěže Mapa roku 2006 přihlásilo 15 soukromých společností, 5 institucí a 25 studentů.
Mezi soukromými společnostmi je zastoupen(a) Kartografie HP 21x, Kartografie Praha 17x, SHOCart 12x, Geodézie On Line 11x, Žaket 6x, freytag&berndt, Jena, PLANstudio, SmartGIS a T-Mapy 2x, Rosy, ZES Brno, Geodézie ČS, Tranis a Seznam.cz 1x.

Kartografie HP soutěží s plastickými mapami pohoří a krajů, souborem map Bílá stopa na Šumavě, mapou Jizerské lyžařské magistrály, mapou eruregionu, plánem města a 3D prohlížečkou českých a slovenských hor. Kartografie Praha se bude snažit zaujmout porotu publikací Geomorfologické členění ČR, plánem Prahy v různých jazykových mutacích a svým školním programem. SHOCart spoléhá na své cykloturistické mapy a cykloatlas Česka, autoatlas Evropy, turistický lexikon a atlas Slovenska. Geodézie On Line se může pochlubit sérií přeshraničních map, turistickými mapami a tematickými mapami Český ráj očima archeologie a Hrady zámky. Žaket bojuje svými cykloturistickými mapami. V České republice je velká poptávka po různých druzích outdoorových map, což dokládají svými přihlášenými tituly i společnosti Rosy, Geodézie ČS a Jena.

Jakub Zmrzlík

vyvěšeno: 01.03.2007
poslední aktualizace: 19.04.2007
ID článku: 2410
další informace: /www.geoinformatics.upol.cz/mapa_roku/

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jakub Zmrzlík a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
[Server] KartografieZ domova [Pošta]