[Home Page]

4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.

Firma ARCDATA PRAHA, s.r.o., vyhlašuje 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.

Student GIS Projekt je soutěž studentských prací z oblasti geografických informačních systémů (GIS) s využitím software firem ESRI a Leica Geosystems. Soutěž je určena všem studentům vysokých škol v České republice, kteří byli alespoň v jednom semestru akademických roků 2005–2007 studenty bakalářského, magisterského (inženýrského) nebo postgraduálního studia v interní, externí či kombinované formě a kteří pro zpracování svých studentských prací využili geografické informační systémy společností ESRI nebo Leica Geosystems.

Finále soutěže je veřejné a proběhne 15. 10. 2007 v rámci 4. studentské konference, kde studenti představí výsledky svých projektů formou přednášky a posteru. Odborná porota a účastníci konference zhodnotí jednotlivé projekty a vyberou z nich ty nejlepší, které budou oceněny. Nejúspěšnější projekty budou prezentovány rovněž na 16. konferenci GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR, která se koná 7.–8. 11. 2007 v Kongresovém centru Praha.

Závazné termíny:
· Odevzdání přihlášky do soutěže: 13. 4. 2007
· Odevzdání závěrečné zprávy z projektu a závazné přihlášky na konferenci: 15. 9. 2007

Podmínky účasti, přihlášku do soutěže a další informace najdete na www.arcdata.cz. Informace o soutěži Vám podá Jan Novotný, tel.: 224 190 534, e-mail: studentkonf@ arcdata.cz.

redakce

vyvěšeno: 05.03.2007
poslední aktualizace: 14.04.2007
ID článku: 2413
další informace: www.arcdata.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 07-03
[Server]
GIS
DPZ Školství
Z domova
[Pošta]