[Home Page]

Technické dílo roku 2006 vyhodnoceno

Soutěž KGK "Technické dílo roku " o "Cenu geodetické veřejnosti" zná od 1. března 2007 své vítěze.

Odborná porota i geodetická veřejnost na 1. a 2. místě shodně hlasovala pro:
1. místo
Zpracování geometrického plánu v prostředí internetu
VÚGTK, Ing.Cajthaml, Ing.Kocáb

2. místo
Výstavba mostu H216 přes Rybný potok - D8 Ing. Jaroslav Pohan, CCE Praha, spol s.r.o.

Na 3. místě se v hlasování poroty dostala práce:
MISYS – geografický informační systém pro kancelář i automobil
GEPRO spol. s r.o.
a v hlasování odborné veřejnosti 3. místo získalo:
Novobystřicko - 3D vizualizace
Geometra Opava spol.s.r.o.

Hlasování odborné veřejnosti se zúčastnilo pouhých 27 účastníků. Předání cen bylo v rámci odborného programu veletrhu Geos 2007 před poloprázdným sálem Parkhotelu Prahu.

Cenu za přínos k rozvoji soukromého podnikání v geodézii a kartografii v ČR udělila Komora geodetů a kartografů časopisu Zeměměřič za publikační činnost v roce 2006. Při předání ceny poděkoval šéfredaktor Zeměměřiče Radek Petr rodičům a rodině své i svých kolegů za to, že členy redakce stále živí, poděkoval předplatitelům i inzerentům, bez kterých by časopis nemohl vycházet, a vyslovil jedno neskromné přání, které má shodné se Zeměměřickou komorou - totiž, aby i časopis i Komora byly "ze zákona".

redakce

vyvěšeno: 05.03.2007
ID článku: 2414
další informace: www.kgk.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 07-04
[Server] Z domovaKGK [Pošta]